Năm 2011 sẽ hoàn tất dự án 10.000ha cacao?

02/03/2011 - 08:59

Dự án 10.000ha cacao đã đến giai đoạn cuối. Theo số liệu thống kê của BQL dự án, đến nay toàn tỉnh đã trồng được 6.810ha; trong đó diện tích được dự án hỗ trợ là 5.691ha, dân tự trồng là 1.119ha, tập trung tại các huyện Châu Thành 2.641ha; TP Bến Tre 249ha; Chợ Lách 9ha; Thạnh Phú 89,39ha; Mỏ Cày Bắc 1.041ha; Mỏ Cày Nam 978ha; Giồng Trôm 1.158ha; Bình Đại 155,79ha; Ba Tri 62ha.

Như vậy, đến cuối năm 2011, toàn tỉnh còn số diện tích phải trồng mới gần 3.200ha. Đây là con số khá lớn trong khi năm 2010 diện tích trồng mới chỉ 1.166ha, đạt 91% theo kế hoạch điều chỉnh; còn theo kế hoạch ban đầu 1.500ha thì chỉ đạt 78% kế hoạch, trong khi nguồn vốn đã được cấp đầy đủ là 1,74 tỷ đồng. Vì sao tiến độ thực hiện dự án còn chậm?

Theo ông Phan Văn Khổng - Giám đốc Trung tâm Khuyến  Nông - Khuyến ngư, Trưởng Ban điều hành dự án cacao Bến Tre, năm qua do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nắng nóng, mặn kéo dài gây khó khăn cho khâu sản xuất giống, trồng mới cây con. Ban điều hành và các địa phương triển khai kế hoạch trễ vụ. Công tác chuẩn bị cây giống gặp nhiều bất lợi như thiếu chuẩn bị nguồn giống từ năm trước, thời gian giao nhận kéo dài, một số nơi qui định giao nhận chưa phù hợp với lịch thời vụ trồng mới. Thành viên Ban điều hành đa số là người mới nên chưa có sự phối hợp đồng bộ, kịp thời; chưa nắm được hết diện tích cacao từng địa phương, các câu lạc bộ cacao, các tập huấn viên chưa có số liệu thống nhất diện tích các huyện tự tổ chức trồng ngoài dự án... Mặc dù có tới 12 cơ sở sản xuất giống hợp đồng cung ứng giống nhưng cũng chỉ cung cấp được khoảng 650.000 cây giống, thiếu 10.000 cây. Để có thể kết thúc dự án 10.000ha cacao vào cuối năm 2011, mới đây Ban điều hành (BĐH) dự án đã tổ chức sơ kết và triển khai nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn; trong đó, tập trung trồng mới tối thiểu là 2.700ha trong dự án, phần còn lại do người dân tự đầu tư. BĐH cũng đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các huyện như sau: Giồng Trôm 750ha; Bình Đại 150ha; Mỏ Cày Nam 600ha; Thạnh Phú 60ha; Mỏ Cày Bắc 600ha; Ba Tri 70ha; Châu Thành 400ha; TP Bến Tre 70ha. BĐH cũng đã hiệp thương với 15 nhà cung ứng giống có năng lực sản xuất và đã cam kết đảm bảo giao nhận 1,8 triệu cây giống đạt chuẩn chất với thời gian bàn giao từ tháng 6 đến tháng 8-2011, trong đó, tăng cường tập trung điều hành, hướng dẫn, kiểm tra giám sát thật chặt chẽ chất lượng cây giống; hướng dẫn, tập huấn cho người dân các biện pháp kỹ thuật trồng mới, chăm sóc, canh tác cây trồng nhiều năm trước; chú trọng các giống tốt, chủ lực nhất, như TD3, TD8, TD10... (chiếm khoảng 60% trong cơ cấu). Các giống bổ sung bao gồm: TD5, TĐ, TD11. BĐH sẽ tăng cường công tác huấn luyện, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm phát huy tiềm năng năng suất, nâng cao chất lượng, hiệu quả cây trồng.

 

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN