Năm 2015 kinh tế Việt Nam bắt đầu phục hồi và tăng trưởng

24/12/2014 - 07:13

Ngày 22-12-2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và dự báo năm 2015 cho cán bộ ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố. Đến dự có đồng chí Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Võ Thành Hạo - Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Huỳnh Văn Bưu - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Du Lịch - Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội trình bày nhận định chung về tình hình kinh tế nước ta hiện nay, đặc biệt sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; triển vọng nền kinh tế Việt Nam trong năm 2015, thách thức phải vượt qua trong thời gian tới; định hướng tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế. Giai đoạn 2011-2014, bình quân tổng sản phẩm trong nước tăng 5,6%, thấp hơn mục tiêu Đại hội XI đề ra và mức điều chỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội. 4 năm qua là thời kỳ nền kinh tế nước ta rơi vào trì trệ, tăng trưởng dưới tiềm năng. Chính phủ đã đưa ra giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, khắc phục tình trạng bất ổn kéo dài. Năm 2014, tình hình kinh tế chuyển  biến tích cực, nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, lãi suất giảm, tỷ giá ổn định. Năm 2015, dự báo nền kinh tế chuyển sang giai đoạn phục hồi, thoát qua giai đoạn trì trệ, thật sự là thời kỳ bắt đầu tăng trưởng. Mục tiêu tăng trưởng năm 2015 là 6,2%.

Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, để Bến Tre có cơ hội phát triển kinh tế trong năm 2015 và những năm tiếp theo thì chính quyền tỉnh phải thật sự là người đồng hành cùng doanh nghiệp, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Tỉnh cần có bước chuẩn bị cho giai đoạn 2016-2020, đó là những vấn đề về phát triển bền vững, trọng tâm là tái cơ cấu nền kinh tế dựa trên thế mạnh của địa phương. Bến Tre cần có những chính sách thay đổi phương thức sản xuất, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất; hình thành những mô hình qui mô sản xuất theo vùng, theo địa bàn; tạo được liên kết của các nông hộ thành vùng chuyên sản xuất, gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến. Công nghiệp hóa quá trình sản xuất nông nghiệp, đồng thời phát triển các ngành công nghiệp chế biến nhằm nâng giá trị nông sản. Việc căn cơ và lâu dài Bến Tre cần tập trung là đào tạo nhân lực gắn với doanh nghiệp và thị trường lao động, đảm bảo có nguồn nhân lực tốt phục vụ quá trình tái cơ cấu kinh tế của địa phương.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN