Năm 2017 - đồng bộ, đồng loạt, quyết liệt trong hành động

12/12/2016 - 07:34

Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam kiểm tra việc trữ nước mưa, nước ngọt tại xã Phú Lễ, huyện Ba Tri. Ảnh: Tr. Quốc

Năm 2016 - năm khởi động khá thành công

Năm 2016 vừa khép lại, về tư tưởng và tình cảm chúng ta cảm thấy có nhiều niềm vui, phấn khởi đó là năm khởi động của Đảng bộ có nhiều điểm nhấn và khá thành công. 

Khởi động khá thành công bởi lẽ, năm 2016 là năm mà Đảng bộ tập trung quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội X Đảng bộ tỉnh, NQ Đại hội XII của Đảng. Triển khai thực hiện NQ Đại hội X Đảng bộ tỉnh có nhiều điểm mới - đó là chủ trương phân công bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp triển khai, quán triệt NQ cho cán bộ, đảng viên. Thời gian triển khai với tinh thần Đồng khởi là đồng bộ, đồng loạt và kết thúc trong vòng một tháng, không kéo dài nhiều tháng như trước đây. Cái mới nữa là trong cụ thể hóa thực hiện NQ cũng được chỉ ra bằng những đầu việc cụ thể, trong 6 tháng là kết thúc việc ban hành các văn bản. Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy đã ban hành 2 NQ chuyên đề, 4 đề án, 7 chỉ thị và mang tính hành động cao, công việc cụ thể, con người cụ thể, thời gian cụ thể, không chung chung như trước đây. Cụ thể là giải quyết các câu hỏi: làm cái gì? làm bằng cách nào? cơ quan nào làm (cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp), khi nào làm? thể hiện rõ tính hành động trong từng chỉ thị, NQ, đề án được dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm và đồng tình cao.

Đồng bộ với việc quán triệt, cụ thể hóa thực hiện NQ Đại hội X Đảng bộ tỉnh, NQ Đại hội XII của Đảng, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp, củng cố sau Đại hội Đảng và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; đồng thời chúng ta cũng triển khai một số chủ trương: “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ dân”; triển khai Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp làm giàu, thoát nghèo” và “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” đạt kết quả bước đầu tích cực.

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: T. Long

Một thành công khác được dư luận nhân dân đồng tình, ghi nhận đó là sự chủ động vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong đối phó và khắc phục ảnh hưởng của hạn, mặn đã làm cho người dân an tâm, đồng cảm, họ không thấy bị cô đơn, không bị những người có trách nhiệm bỏ rơi. Chính vì thế, khi phát động toàn dân thực hiện trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt kết quả cũng khá thành công, đa số người dân có ý thức trong việc trữ nước ngọt để sản xuất và nước mưa, nước ngọt để sinh hoạt, đã huy động trên 140 tỷ đồng phục vụ cho chương trình này; trong đó nhân dân tự đầu tư trên 70 tỷ đồng để mua sắm dụng cụ và làm các công trình trữ nước ngọt, nước mưa.

Năm 2016, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội. Điểm mới là trong thực hiện NQ Đại hội X và Chỉ thị số 16 về thi đua “Đồng khởi mới” hầu hết các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị đều đăng ký đầu việc cụ thể để tập trung lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả.

Kết quả đó đã làm chuyển biến được nhận thức các thế hệ cán bộ, MTTQ và các đoàn thể, người dân đều chung tay góp sức hướng đến cùng hành động để chúng ta thoát khỏi tụt hậu. Hay nói cách khác, năm 2016 chúng ta đã chuẩn bị tốt về mặt vật chất và tư tưởng, tăng cường đoàn kết, tạo động lực chính trị mới để năm 2017 bắt đầu “hành động” trong thực hiện NQ Đại hội X Đảng bộ tỉnh và NQ Đại hội XII của Đảng.

Năm 2017 - năm “hành động”

Tại Kỳ họp thứ 8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa X, Tỉnh ủy thống nhất đánh giá năm 2016 là năm khởi động của Đảng bộ khá thành công và đưa ra thông điệp năm 2017, là năm bắt đầu hành động; hay nói cách khác là tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2017 là năm hành động để làm tiền đề cho năm 2018 bắt đầu “tăng tốc” và năm 2019 “tiếp tục tăng tốc”, năm 2020 “về đích” - kết thúc tổng kết nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Để năm 2017 thật sự là năm “hành động” có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt với quyết tâm chính trị rất cao, đồng thuận, đồng bộ, đồng loạt; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên và từng hộ dân; trong đó, đề cao vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp trong hệ thống chính trị; nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội, tạo động lực, tiền đề vững chắc cho năm 2018 tăng tốc phát triển.

Với tinh thần đó, để hành động có hiệu quả, từng địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành căn cứ vào tình hình thực tế mà đề ra được những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp mang tính đột phá để tập trung dồn sức thực hiện. Đối với từng cá nhân thì căn cứ vào chương trình hành động cá nhân thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04-NQ/TW, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ mà thực hiện. Kết quả thực hiện sẽ là thước đo mức độ hành động của từng địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Từng cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các cấp phải là tấm gương hành động; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục xây dựng tư tưởng tích cực, chủ động tiến công, năng động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên. Từng cấp, từng ngành, mỗi cán bộ, đảng viên kiên quyết khắc phục cho được tư tưởng ngại khó (ngại khó từ trong tư tưởng, chưa làm đã than khó), trông chờ, làm việc cầm chừng, vô cảm đối với công việc, đối với các vấn đề nổi cộm, bức xúc của dân, của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Năm 2017 - năm “hành động” thể hiện quyết tâm chính trị cao của Tỉnh ủy; các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cần lan tỏa tinh thần này trong từng chi bộ, đảng bộ, từng cơ quan, đơn vị; MTTQ và các đoàn thể lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, biến nhận thức, quyết tâm thành hành động cụ thể - để năm 2017 thật sự là năm “hành động” của toàn Đảng bộ, quân, dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu NQ Tỉnh ủy đã đề ra; tạo thế và lực mới cho năm 2018 bắt đầu tăng tốc phát triển.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN