Năm 2021- năm tạo ra động lực cho phát triển trong nhiệm kỳ mới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

30/11/2020 - 18:52

BDK.VN - Trong hai ngày 1 và 2-12-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3. Hội nghị sẽ dành thời gian tập trung thảo luận báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch 5 năm tới và nhiều nội dung quan trọng khác về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh… Nhân dịp này, phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc trao đổi ngắn với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi xung quanh nội dung trên.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi.

* PV: Dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh và hạn mặn nhưng với n lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân, kinh tế tỉnh nhà trong năm 2020 đã đạt được một số thành tựu nhất định. Xin đồng chí Bí thư cho biết những kết quả nổi bật của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2020?

- Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi: Năm 2020, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Bến Tre phải tập trung ứng phó với hạn mặn, đặc biệt là dịch Covid-19 và tập trung lãnh đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng các cấp. Do vậy, khối lượng công việc rất lớn, trong bối cảnh đó, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng rất nặng nề, tăng trưởng âm 1,37%, đời sống người dân cũng gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự tập trung quyết liệt, đồng bộ cả hệ thống chính trị và người dân, 6 tháng cuối năm, tỉnh đã đạt được những kết quả khá tốt. Tăng trưởng đạt khoảng 3,5%, cao hơn mức bình quân của cả nước. Tỉnh đã giải ngân được trên 95% vốn đầu tư công, các mặt kinh tế - xã hội và đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Đây là một kết quả rất đáng mừng để chúng ta chuẩn bị bước vào năm 2021 với nhiều kỳ vọng hơn.

* PV: Xin Bí thư cho biết những định hướng lớn và các giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2021?

- Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi: Năm 2021 có một vị trí rất quan trọng, là năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngoài việc triển khai các nhiệm vụ của một năm với khối lượng công việc chiếm 1/5 của nhiệm kỳ thì những công việc làm nền tảng và điều kiện để triển khai cho cả nhiệm kỳ phải tập trung thực hiện.

Đối với nhiệm vụ của một năm, trước hết phải tập trung tạo sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Thứ hai: Tập trung khôi phục lại sản xuất để đảm bảo tăng trưởng kinh tế đạt được 7,6% trong năm 2021. Để đạt điều này, tỉnh sẽ tập trung các giải pháp đồng bộ để thu hút vốn đầu tư toàn xã hội trên 23 ngàn tỷ đồng. Phải tổ chức sản xuất, xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD; phát triển hệ thống phân phối, tiêu dùng và đội ngũ doanh nghiệp để có thêm nội lực mới trong sản xuất của nền kinh tế tỉnh nhà.

Thứ ba: Chúng ta phải tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, chăm lo nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đó là những nhiệm vụ phải tập trung cho năm 2021 với tư cách là một năm trong nhiệm kỳ.    

Là năm đầu của nhiệm kỳ, chúng ta phải tập trung phân công, xây dựng các kế hoạch để triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ  trọng tâm, đột phá và 11 công trình, dự án trọng điểm. Nghiên cứu để ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cũng như tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thật sự năng động, hiệu quả, để phát huy nội lực, thu hút ngoại lực.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các công trình, dự án lớn tỉnh phải hoàn thiện việc xây dựng, kế hoạch, dự án, phân công giao nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai. Trong đó, có công trình thủy lợi trong Dự án Jica 3; triển khai khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu II; chuẩn bị các điều kiện về hồ sơ dự án để chúng ta có thể khởi công đường ven biển giai đoạn I.

Tập trung hoàn thiện quy hoạch phát triển tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 cũng như các chiến lược thành phần về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch để từ đó có khung định hướng phát triển các ngành theo tầm nhìn chiến lược.

Trước mắt toàn Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị phải tập trung một cách quyết liệt các giải pháp phòng chống hạn mặn, phải đảm bảo được thủy lợi, nước ngọt cho sản xuất và tiêu dùng của người dân trong mùa hạn mặn 2021. Đó là những công việc tỉnh cần chuẩn bị trong năm 2021 và tập trung triển khai trong suốt nhiệm kỳ, để vừa tạo động lực cho phát triển trong nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Box: Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, các  cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt thực hiện các quan điểm và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực nêu trong báo cáo chính trị, trong đó có “5 nhiệm vụ trọng tâm”, “3 nhiệm vụ đột phá” và “11 công trình, dự án trọng điểm”, phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN