Năm 2021, thu ngân sách của tỉnh đạt trên 5,2 ngàn tỷ đồng

06/12/2021 - 06:09

BDK - Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến kinh tế rất khó khăn nhưng kết quả thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh đến ngày 30-11-2021 đã đạt, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết năm 2021. Đây là một trong những kết quả nổi bật nhất từ thực hiện tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo”. Giám đốc Sở Tài chính Võ Văn Phú cho biết:

Doanh nghiệp tại Bình Đại đẩy mạnh sản xuất trong điều kiện bình thường mới, góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Ảnh: Hoàng Trung

Doanh nghiệp tại Bình Đại đẩy mạnh sản xuất trong điều kiện bình thường mới, góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Ảnh: Hoàng Trung

- Tổng dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2021, địa phương phấn đấu là 5.175 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 5 ngàn tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) 175 tỷ đồng. Đến cuối tháng 11-2021, tổng thu NSNN trên địa bàn 5.231 tỷ đồng (trong đó thu nội địa 4.625 tỷ đồng; thu từ hoạt động XNK 606 tỷ đồng). Như vậy, đến thời điểm này thu NSNN trên địa bàn đã vượt dự toán địa phương phấn đấu do khoản thu từ hoạt động XNK đạt 606 tỷ đồng, bằng 346% so với dự toán (đây là khoản thu thuế từ nhập khẩu các thiết bị của nhà máy điện gió trên địa bàn). Tuy nhiên, khoản thu từ hoạt động XNK này thuộc ngân sách Trung ương. 

Nếu không tính thu từ hoạt động XNK này, thì tổng thu nội địa đến thời điểm hiện tại 4.625 tỷ đồng, bằng 98% dự toán Trung ương giao và bằng 92,5% dự toán địa phương phấn đầu. Như vậy, so với dự toán thu nội địa 5 ngàn tỷ đồng thì chúng ta còn hụt 375 tỷ đồng. Do đó, để thu nội địa đạt dự toán thì trong tháng 12-2021, phải thu 375 tỷ đồng nữa. Trong điều kiện như hiện nay thì đây là một thách thức rất lớn và khả năng thu nội địa không đạt dự toán 5 ngàn tỷ đồng là rất cao.

Có nhiều khoản thu phát sinh đột biến là thu từ doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay đạt 406/324 tỷ đồng, ước cuối năm đạt 420 tỷ đồng, vượt dự toán.  Nguyên nhân do một số DN đã hết thời gian hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập DN và bắt đầu phát sinh số thuế phải nộp ngân sách. Bên cạnh đó, năm 2021 có phát sinh khoản thu đột biến từ Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam nộp 210 tỷ đồng (dự toán 109 tỷ đồng).

Đối với thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, hiện tại đạt 1.234/1.188 tỷ đồng, ước cuối năm 1.262 tỷ đồng, vượt dự toán. Nguyên nhân do trong quý 1-2021 có khoản thu đột biến của Công ty May Việt Thành (nộp 301 tỷ đồng tiền thuế thu nhập DN của năm 2020 khi quyết toán thuế năm 2020). Nếu loại trừ khoản đột biến trên thì thu từ khu vực này chỉ đạt khoảng 80%. Đây cũng là lý do để giải thích vì sao ảnh hưởng dịch Covid-19, giãn cách xã hội, dừng sản xuất, kinh doanh mà thu ngân sách từ khu vực này vượt dự toán. Các DN chỉ hoạt động dưới 30% công suất và thực hiện miễn thuế đối với hộ sản xuất, kinh doanh 59 tỷ đồng.

* Tình hình thu NSNN ở cấp huyện, thành phố như thế nào và giải pháp, thưa ông?

 - Dự toán thu nội địa 5 ngàn tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh 3.875 tỷ đồng. Đến cuối tháng 11-2021, thu đạt 3.746 tỷ đồng, bằng 96,7%. Ước đến cuối năm thu ngân sách cấp tỉnh đạt và vượt dự toán, đáp ứng nhu cầu chi tiêu theo dự toán đầu năm.

Riêng cấp huyện, thành phố chỉ tiêu giao 1.124 tỷ đồng. Đến cuối tháng 11-2021 đạt 858 tỷ đồng, bằng 76,3% kế hoạch. Ước cuối năm thu ngân sách các huyện và thành phố không đạt dự toán.

Trước tình hình đó, đề nghị UBND các huyện và thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực theo dõi sát tình hình thu ngân sách trên địa bàn mình, chủ động tham mưu UBND huyện phương án xử lý hụt thu, điều hành ngân sách để đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách cuối năm như cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết; sắp xếp, chuyển nhiệm vụ chi sang năm sau, xử lý nợ đọng thuế...

* Những giải pháp tăng thu NSNN hàng năm giai đoạn 2021 - 2025?

- Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, chỉ tiêu thu nội địa giai đoạn 2021 -  2025 đạt 35.550 tỷ đồng, tỷ lệ tăng thu bình quân mỗi năm 12%. Tuy nhiên, thu NSNN năm 2021 dự kiến so với năm 2020 giảm 5,3%. Dự toán thu NSNN nội địa năm 2022 đang trình HĐND tỉnh là 5 ngàn tỷ đồng, bằng với năm 2021. Do đó, để đạt 35.550 tỷ đồng thì phải phấn đấu tăng thu rất lớn kể từ năm 2022 trở đi. Có thể tập trung thực hiện các giải pháp tăng thu sau đây:

Trước hết, đẩy nhanh triển khai các dự án đô thị. Các đơn vị, địa phương có phương án tích cực thúc đẩy triển khai các dự án đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, tạo nguồn thu từ tiền thuê đất và thu giá trị từ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, thu từ hoạt động giao dịch bất động sản.

Tân Cảng Giao Long sẽ mở rộng đầu tư phát triển trong thời gian tới. Ảnh: C.Trúc

Tân Cảng Giao Long sẽ mở rộng đầu tư phát triển trong thời gian tới. Ảnh: C.Trúc

Tạo điều kiện thuận lợi để các dự án điện gió sớm đi vào hoạt động, đóng góp nguồn thu cho ngân sách. Khẩn trương thực hiện các thủ tục để bán, thanh lý, hoặc kêu gọi nhà đầu tư đối với nhà đất công không có nhu cầu sử dụng, nhằm tạo nguồn thu cho NSNN và bổ sung nguồn vốn về Quỹ phát triển đất của tỉnh để có nguồn lực tài chính kịp thời trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, kêu gọi DN vào đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước. Tập trung nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận để kêu gọi nhà đầu tư, DN vào hoạt động. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tái khởi động lại việc khai thác các mỏ cát mà trước đây tỉnh đã thu hồi quyết định giao cho các đơn vị trúng thầu.

Đồng thời, tăng cường xử lý nợ đọng thuế, trốn thuế, nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ. Cơ quan thuế các cấp chủ động tham mưu với UBND cùng cấp chỉ đạo các ngành trên cùng địa bàn phối hợp với cơ quan thuế duy trì các tổ liên ngành thu hồi nợ đọng.

Tích cực vận động, khuyến khích các hộ sản xuất, kinh doanh có quy mô lớn chuyển đổi lên DN. Khu vực hộ kinh doanh là khu vực có dư địa thuế lớn. Bởi vì, phần lớn hộ kinh doanh được áp dụng thuế khoán cho nên việc kiểm soát đầu ra, đầu vào trên thực tế là rất khó, nên số thuế nộp không tương xứng phù hợp với quy mô và doanh thu thực tế.

* Xin cảm ơn Giám đốc Sở Tài chính!

Cẩm Trúc (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN