Năm bản lề 2008 cần sức mạnh tổng lực

06/02/2008 - 10:03

Các quyết định đưa ra trong năm 2008 sẽ ảnh hưởng tới nhiều năm tiếp sau đó. Chính vì thế, các Bộ, ngành đã đề ra kế hoạch khá kỹ lưỡng, sát sao, nhằm đạt tốc độ tăng trưởng và sự minh bạch của nền kinh tế…

** Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh: Tài chính phải là công cụ kiểm soát hữu hiệu nền kinh tế

Năm 2008, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng nền kinh tế nước ta phải đạt mức tăng GDP 9,5%/năm, vì vậy nhiệm vụ của ngành Tài chính là cùng với các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp phải tận dụng tốt thời cơ, biến thách thức thành cơ hội. Hiện nay chúng ta có nhiều cơ hội, nền kinh tế đang phát triển vững chắc, hoạt động sản xuất kinh doanh của khối doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp dân doanh và hàng triệu hộ kinh doanh đang có chung mục tiêu phát triển. Việc huy động nguồn lực tài chính từ các thành phần kinh tế trong nước và thị trường quốc tế rất thuận lợi, tạo điều kiện cho đất nước phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xoá đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh
Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh
Trọng tâm của ngành tài chính các cấp là phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu – chi ngân sách nhà nước (thu cân đối NSNN 323.000 tỷ đồng, tăng 12,2% so năm trước; chi NSNN 398.980 tỷ đồng, tăng 11,6%).

Đi liền với đó, phải phấn đấu quyết liệt với nhiều biện pháp, nhằm kiểm soát chỉ số tăng giá tiêu dùng ở mức thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Mặt khác, trong chỉ đạo điều hành cần đẩy nhanh tốc độ cải cách đối với khu vực sự nghiệp công lập, nâng cao tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, thúc đẩy xã hội hoá, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển xã hội. Hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính liên quan tới đất đai, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực từ đất đai phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới DNNN, các tổng công ty lớn, các ngân hàng thương mại nhà nước. Bám sát quá trình triển khai các cam kết quốc tế về thuế, hải quan, dịch vụ tài chính với các tổ chức như: WTO, ASEAN, APEC...

Huy động được nguồn lực tài chính đã khó, nhưng sử dụng nguồn lực đó một cách hiệu quả đang là trọng trách với cả hệ thống tài chính nói chung và mỗi cán bộ, công chức tài chính nói riêng. Do đó, ngành Tài chính luôn phải ý thức và làm tốt công tác thanh

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN