Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị

14/12/2012 - 08:08

Công tác giáo dục chính trị trong xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) luôn được thực hiện có nền nếp, hiệu quả, góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị - tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Để đạt được kết quả trên, Phòng Chính trị luôn làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy. Trước mùa huấn luyện, Phòng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh có hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, thống nhất nội dung, phương pháp giáo dục chính trị cho các đối tượng trong LLVT tỉnh. Sau mỗi giai đoạn huấn luyện và kết thúc huấn luyện đều có kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những khâu yếu, mặt yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tại các đơn vị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị những năm tiếp theo.

Trên cơ sở nội dung, chương trình giáo dục chính trị theo kế hoạch hàng năm đã được xác định, Phòng Chính trị đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên theo quy định, bảo đảm chất lượng. Kết quả năm 2012, LLVT tỉnh đã hoàn thành toàn diện nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng, trong đó lực lượng thường trực đã tổ chức cho 100% cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ học tập. Kết quả kiểm tra tỷ lệ khá giỏi đạt trên 88%; lực lượng dân quân tự vệ thực hiện đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch, quân số tham gia đạt 95,03%, kết quả kiểm tra các đơn vị đều đạt khá; lực lượng dự bị động viên, quân số tham gia đạt 99,67%, kết quả kiểm tra có 75,58% đạt khá giỏi. Tổ chức 1 lớp bồi dưỡng đối tượng phát triển đảng cho 46 đoàn viên ưu tú; một lớp lý luận phổ thông cho 31 đồng chí mới kết nạp đảng. Công tác giáo dục quốc phòng đã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng; trong đó, mở 970 lớp có 38.691 học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh tham gia học, đạt 100%; đối tượng 1: 3 đồng chí; đối tượng 2: 42 đồng chí; đối tượng 3, 4, 5 là 6.204 đồng chí; chủ doanh nghiệp và công nhân: 845 người và chức sắc, chức việc tôn giáo là 733 vị.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ tập trung vào nội dung: các bộ luật, pháp lệnh về quốc phòng - an ninh, pháp luật Nhà nước... Bên cạnh đó, còn gắn các hình thức hội thi, hội thao với tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật như: thi tìm hiểu về “Biển, đảo Việt Nam”, “Luật Giao thông đường bộ năm 2012”...; kết hợp với công tác thi đua, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ và phát huy có hiệu quả tủ sách pháp luật, phòng Hồ Chí Minh ở các đơn vị; thư viện của Bộ CHQS tỉnh.

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong LLVT, điều quan trọng nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó phát huy tốt vai trò của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tại đơn vị, phát huy tính năng động, sáng tạo của người học, khắc phục tình trạng học “chay”; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị với công tác thi đua khen thưởng, công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ; giáo dục gắn với quản lý rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy đơn vị; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cả người dạy và người học, khơi dậy tinh thần học tập, tu dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, tự học tập, tự nghiên cứu của người học, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện, tu dưỡng, tự quản lý, tự giác phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt về đạo đức, lối sống, về dân chủ, kỷ luật trong từng cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời mọi biểu hiện vi phạm quy chế giáo dục chính trị, nhất là biểu hiện nhận thức đơn giản, thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; bệnh chạy theo thành tích, bớt xén nội dung, thời gian, bỏ sót đối tượng, đánh giá, báo cáo không đúng thực chất kết quả giáo dục chính trị.

QUANG TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích