Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ

21/11/2014 - 07:34

Từ thực trạng công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) của huyện Giồng Trôm trong thời gian qua, để tạo động lực thúc đẩy kết quả huấn luyện lên cao, Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Giồng Trôm đã xây dựng mô hình thi đua “Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị trong lực lượng DQTV” năm 2014 (mô hình thi đua).

Chọn 3 đơn vị làm điểm

Quán triệt Nghị quyết số 15, ngày 9-5-2013 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện của LLVT tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, kết hợp với thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng, đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua Quyết thắng năm 2014, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã đề ra chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trước hết là lực lượng dự bị động viên. Phát huy vai trò của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức quần chúng gắn kết chặt chẽ, nâng cao chất lượng DQTV và kiện toàn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Mô hình thi đua được Ban CHQS huyện triển khai cụ thể đến từng Ban CHQS các xã, thị trấn; tuyển chọn 3 đơn vị làm điểm: xã Bình Hòa, Bình Thành và Thuận Điền. Sau khi sơ kết, rút kinh nghiệm ở các đơn vị điểm, Ban CHQS huyện triển khai cho các xã còn lại đồng loạt tổ chức thực hiện. Qua 1 năm thực hiện, mô hình thi đua đã làm thay đổi về nhận thức, vai trò của công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự. Công tác huấn luyện được nâng chất rõ rệt, phương pháp huấn luyện, năng lực điều hành chặt chẽ, sát thực tế, phù hợp với từng đối tượng. Quá trình huấn luyện luôn đúng, đủ nội dung, chương trình và bám sát yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp; huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” gắn với yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác”; gắn giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục quán triệt nhiệm vụ với giáo dục truyền thống; giáo dục nâng cao nhận thức với củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho lực lượng.

Quan tâm công tác giáo dục chính trị

Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục nhiệm vụ, thông tin tình hình, định hướng tư tưởng không chỉ được duy trì thường xuyên, trong dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương luôn được thực hiện sâu rộng. Duy trì nghiêm chế độ đọc báo, thông báo thời sự, họp báo hàng tháng, qua đó kịp thời thông tin, thông báo tình hình, nhất là tình hình phức tạp trên địa bàn, tình hình Biển Đông đến lực lượng DQTV và dự bị động viên của huyện; Báo Quân đội nhân dân, Bản tin Chiến sĩ Bến Tre được sinh hoạt tới cơ sở. Đặc biệt, Câu lạc bộ đọc báo Quân đội nhân dân của xã Châu Bình, Phước Long được duy trì thường xuyên, từ đó cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, công tác hội thao, hội thi, kiểm tra bắn đạn thật cũng được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tích cực, xem đây là đợt huấn luyện nâng cao, là thước đo chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện của các địa phương. So với năm 2013, chỉ tính riêng kết quả bắn đạn thật của các đối tượng khá giỏi tăng 8,08%, tỷ lệ không đạt yêu cầu giảm 0,76%. Công tác diễn tập trong năm tổ chức diễn tập cho 5 xã, đạt 100% kế hoạch năm; đặc biệt tham mưu giúp Ban Chỉ đạo diễn tập huyện tổ thức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Giồng Trôm năm 2014.

Một số giải pháp trong thời gian tới

Để mô hình thi đua đạt nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, Ban CHQS huyện Giồng Trôm đã đề ra những giải pháp cụ thể sau:

Cấp ủy và người chỉ huy các cấp nhận thức đúng đắn ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, xem đây là yếu tố quyết định đến chất lượng hoạt động của LLVT địa phương, đặc biệt là đối với lực lượng DQTV để từ đó làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có sự phối hợp, tham gia đầy đủ các ngành, đoàn thể địa phương.

Tích cực đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục, tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị các cấp về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên trong thời bình, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tuân thủ nghiêm những quy định, nguyên tắc trong huấn luyện, diễn tập; giữ tốt mối quan hệ đoàn kết với nhân dân trong khu vực huấn luyện, diễn tập. Nâng cao vai trò trách nhiệm và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ huấn luyện, báo cáo viên; tổ chức huấn luyện theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng. Kiên quyết khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém, không chạy theo thành tích.

Đẩy mạnh các hoạt động hội thi, hội thao khích lệ tinh thần thi đua sôi nổi, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch huấn luyện. Tích cực cải tiến mô hình học cụ, sáng kiến, sáng chế có hiệu quả, sát với từng đối tượng. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ, chu đáo mọi mặt: cả về tư tưởng, tổ chức, cơ sở vật chất, thao trường bãi tập, tổ chức thông qua, phê duyệt giáo án, bồi dưỡng cán bộ… chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng huấn luyện chay, sử dụng giáo án cũ, chống tư tưởng chủ quan, thiếu tinh thần trách nhiệm. Sau mỗi nội dung, đề mục huấn luyện phải kiểm tra đánh giá kết quả và tổ chức bắn đạn thật, diễn tập theo đúng quy định.

 

Đến nay, toàn huyện đã huấn luyện đạt 86,08% quân số, hoàn thành 100% nội dung, chương trình theo kế hoạch. Có trên 75% khá giỏi, điển hình như các xã Bình Hòa, Bình Thành, Thuận Điền, Châu Bình, Lương Phú, Long Mỹ, Mỹ Thạnh… 100% lực lượng DQTV tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng ủy các cấp, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đại úy Nguyễn Hoàng Thái (Ban CHQS huyện Giồng Trôm)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN