Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước

07/03/2014 - 07:47
Đồng chí Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch HĐTĐKTTW trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tỉnh dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013.

 

Sáng 6-3-2014, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2013 và ký kết phong trào thi đua năm 2014 Cụm các tỉnh Tây Nam Bộ. Đồng chí Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương, đồng chí Dương Quốc Xuân - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cùng lãnh đạo 12 tỉnh Tây Nam Bộ tham dự.

 

 

Theo đánh giá, năm 2013, các tỉnh trong Cụm tập trung đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT và phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua được phát động với nội dung và hình thức thiết thực, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Mặc dù trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng các tỉnh trong Cụm đã huy động cả hệ thống chính trị phát huy nội lực vượt qua khó khăn thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tăng trưởng kinh tế đạt 9,32%, kim ngạch xuất khẩu đạt 9,4 tỷ USD, thu ngân sách đạt 38.030 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 344.397 lao động, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng, an ninh được tăng cường, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, góp phần cùng các cụm, khối thi đua cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013. Công tác khen thưởng đã có bước chuyển biến tích cực về chất, hướng đến khen thưởng người trực tiếp lao động, công nhân, nông dân. Các tỉnh còn chú trọng khen thưởng kịp thời các chuyên đề, đột xuất khi lập được thành tích. Việc xét đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng thành tích, đúng đối tượng và thời gian quy định.

Hội nghị đã nêu nhiệm vụ công tác TĐKT và phong trào thi đua yêu nước năm 2014. Trong đó, Cụm tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của phong trào thi đua; cần chú ý phong trào thi đua trọng tâm năm 2014 là chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; từng tỉnh tổ chức xây dựng, bồi dưỡng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng ở từng địa phương.

12 tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2014.

Hội nghị cũng đã báo cáo kết quả chấm điểm, xếp hạng, đề nghị khen thưởng cho 5/12 tỉnh dẫn đầu phong trào thi đua theo thứ tự: Bạc Liêu, Long An, Hậu Giang, An Giang và Tiền Giang. Năm 2014, tỉnh Trà Vinh được giới thiệu làm Cụm trưởng Cụm Tây Nam Bộ.

 

Tin, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN