Nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

05/06/2023 - 19:26

BDK.VN - Chiều 5-6-2023, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề “Thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị bé Mười chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị bé Mười chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, đại diện Cục CĐS quốc gia đã trình bày Bộ tiêu chí đánh giá Cổng dịch vụ công (DVC) năm 2023 nhằm thực hiện đánh giá Cổng DVC của các bộ, ngành, địa phương dưới góc độ người sử dụng. Bộ tiêu chí đánh giá bao gồm 3 trụ cột với tổng điểm 100 gồm: Tiêu chí đánh giá chức năng (70 điểm); tiêu chí đánh giá hiệu năng (20 điểm); tiêu chí đánh giá khả năng truy cập thông tin thuận tiện (10 điểm). Đánh giá chất lượng Cổng DVC bộ, ngành, địa phương được chia thành 5 mức độ A, B, C, D, E với mức điểm cụ thể…

Bộ TT&TT cũng báo cáo kết quả khảo sát, giám sát, đo lường chất lượng cung cấp DVCTT lần thứ nhất. Phạm vi đánh giá chất lượng cung cấp DVCTT từ góc độ trải nghiệm của người sử dụng đối với Cổng DVC của 20 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố. Theo kết quả đánh giá, điểm trung bình đối với khối bộ, ngành là 56,35. Điểm trung bình của khối địa phương là 65,5.

Đến nay, tỷ lệ đáp ứng toàn bộ yêu cầu của Văn bản số 1552/BTTTT-THH đối với các bộ, ngành, địa phương mới đạt 17/83 (20,48%), gồm 4 bộ, ngành và 13 địa phương. Trong đó, nhóm chức năng ký số của tổ chức, cá nhân; chức năng kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; các yêu cầu về an toàn, an ninh mạng đối với Hệ thống cổng DVC các bộ, ngành, địa phương kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư … chưa được bổ sung và triển khai đầy đủ, đồng bộ. Trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát, đo lường trong tháng 3-2023, Bộ TT&TT tổng hợp, nhấn mạnh 10 nhóm vấn đề, 20 nhiệm vụ cụ thể để xử lý…

Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu kết luận.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Sau hơn 20 năm làm DVCTT, hiện nay trước bối cảnh mới, cần thay đổi căn bản về nhận thức và cách làm của các bộ, ngành, địa phương. Phấn đấu đến năm 2025, trên 90% đạt DVCTT toàn trình. Bộ TT&TT, các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ được giao đẩy mạnh sử dụng DVCTT.

Tăng cường sự phối hợp thực hiện các DVCTT thiết yếu nhiều người sử dụng nhất... Trước mắt, tạo sự chuyển biến căn bản về nâng cao chất lượng cung cấp DVCTT ngay trong năm 2023, tạo tiền đề cho việc hiện thực hoá nguyên tắc “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn”.

Bộ TT&TT cũng ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của các bộ, ngành trung ương và địa phương để kịp thời chấn chỉnh những bất cập còn chưa phù hợp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Tin, ảnh: Nguyễn Linh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN