Nâng cao chất lượng cuộc vận động theo gương Bác Hồ

29/09/2009 - 14:03
Đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa cho 7 gương điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động làm theo tấm gương Hồ Chí Minh.

Ngày 24/9, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Ðể tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trên cơ sở sơ kết hai năm thực hiện Cuộc vận động và theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, Bộ Chính trị yêu cầu, tất cả các cán bộ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo chủ chốt của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc nêu gương sáng của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu để thực hiện Cuộc vận động đạt kết quả tốt.

Việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo phải toàn diện trên các mặt: ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; ý thức phục vụ nhân dân; về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư", đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác... Việc nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành bao gồm cả đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình.

Mỗi cán bộ chủ chốt phải có chương trình, kế hoạch, nội dung rèn luyện, phấn đấu nêu gương cụ thể, báo cáo chi bộ, đảng ủy, ban cán sự đảng hoặc đảng đoàn nơi mình công tác góp ý, giúp đỡ, tạo điều kiện thực hiện và định kỳ kiểm điểm những nội dung đó trước chi bộ./.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN