Nâng cao chất lượng đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo

11/04/2012 - 08:47

Trong thời gian gần đây (2008-2011), phong trào cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò địa phương bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo tại Bến Tre đang phát triển, mở rộng về cả số lượng và chất lượng. Hiện, Bến Tre là tỉnh đứng thứ tư cả nước về dùng tinh cọng rạ phục vụ cho công tác thụ tinh nhân tạo (chỉ sau Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa) cải tạo đàn bò.

Dự án đã mang lại hiệu quả to lớn cho người chăn nuôi. Chỉ tính đến hết năm 2011, đã có khoảng trên 80 ngàn liều tinh các loại được đưa vào sử dụng phối giống cho đàn bò cái địa phương bao gồm trên 60 ngàn liều tinh nhóm bò Zébu và trên 20 ngàn liều tinh bò chuyên thịt (siêu thịt). Các giống đang được bà con chăn nuôi ưa chuộng:

- Nhóm bò Zébu có: giống Brahman là loại bò vừa cho thịt nhiều và vừa dùng làm bò cái sinh sản (bò nền) giống này được nhập về từ các nước như Úc, Mỹ, Canada. Nhóm bò Zébu là nhóm bò có nhiều giống nhưng nó có một số đặc điểm tương tự nhau như: có u, yếm, dậu phát triển, có khả năng chịu đựng kham khổ, đẻ dễ, nuôi con tốt. Riêng về màu sắc thì đa dạng: trắng, đen, xám, bông, đỏ… gọi chung là nhóm Zébu theo tiếng Ấn Độ (Sind, Brahman, Sariwal…). Hiện nay, chúng ta chủ yếu sử dụng giống Brahman đỏ.

- Nhóm chuyên thịt có rất nhiều giống, đặc điểm chung là lớn con, chuyên cung cấp thịt (trọng lượng có thể trên 1.300kg/con) tỷ lệ thịt xẻ trên 60% được nuôi ở các nước ôn đới, màu sắc đa dạng: trắng, đen, bông, đỏ… Các giống được ưa chuộng như: Limousine, Charolais, Red Angus, Herofor… nhập từ Úc, Mỹ, Canada. Trong thời gian qua, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh đã triển khai có hiệu quả công tác cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Theo đó, đã tạo ra được trên 50 ngàn bò lai với bò nhóm giống Zébu và trên 5 ngàn bò lai siêu thịt (bò lai chất lượng cao).

Để đàn bò phát triển bền vững và có hiệu quả, thời gian tới, Trung tâm Giống Nông nghiệp sẽ tiếp tục Zébu hóa đàn bò (chủ yếu dùng bò Brahman đỏ) để tạo ra đàn bò cái nền có tỷ lệ máu 75% bò giống Brahman, sau đó đưa tinh bò siêu thịt phối giống tạo ra con lai F1 (có tỷ lệ thịt xẻ cao, thịt ngon, mềm) thương phẩm (nuôi vỗ béo mổ thịt), cụ thể là cung cấp khoảng trên 50 ngàn liều tinh bò Brahman đỏ/năm, đến năm 2015 đạt 160 ngàn liều (nguồn bò Brahman chủ yếu nhập tinh từ Mỹ về); tiến hành dự án phát triển đàn bò thịt chất lượng cao với mục tiêu đưa cơ cấu đàn bò chuyên thịt từ 3% năm 2011 lên 15% vào năm 2015. Cung cấp 18-20 ngàn liều tinh bò chuyên thịt nhập từ nước ngoài (Red Angus, Limousine, Charolais…) để đến năm 2015 có khoảng 11 ngàn con bê lai chất lượng cao (tỷ lệ thịt xẻ trên 60%, tỷ lệ thụ tinh đạt 48-50%, thịt ngon, mềm, hiện nay tỷ lệ thịt xẻ khoảng dưới 50% và tỷ lệ thụ tinh đạt 38-42%), tạo ra đàn bò thịt hàng hóa, tăng thu nhập cho người chăn nuôi. Đây là bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng đàn bò tại Bến Tre, vì trước đây chúng ta chỉ chú trọng nhiều đến đàn bò sinh sản (chủ yếu là chương trình sind hóa đàn bò) chưa có định hướng phát triển đàn bò thịt.

Nhằm tiếp tục định hướng cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, Trung tâm Giống Nông nghiệp sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp: Kiện toàn ban quản lý điều hành việc cải tạo đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo; củng cố mạng lưới dẫn tinh viên ở các huyện hoạt động đúng theo chương trình, kế hoạch của Trung tâm; tiếp tục tham gia các dự án cải tạo đàn bò của Cục Chăn nuôi để có kinh phí hỗ trợ người chăn nuôi bò; đồng thời, phải có sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Giống Nông nghiệp với các phòng nông nghiệp các huyện, sự hưởng ứng tích cực của bà con chăn nuôi bò, chắc chắn mục tiêu chương trình đề ra sẽ mang lại hiệu quả.

Nguyễn Chấn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN