Nâng cao chất lượng đào tạo

23/08/2012 - 16:17
Tại buổi tập bắn súng.

Với chức năng, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, huấn luyện, tập huấn và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo qui định, nhằm đáp ứng bổ sung, nâng cao chất lượng cán bộ phục vụ 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới, nhà trường đã đào tạo hàng nghìn học viên, với chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.

Đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, yêu cầu số một là chất lượng đội ngũ giáo viên. Đồng chí Thượng tá Vũ Thành Đức - Hiệu trưởng cho biết: “Ban Giám hiệu nhà trường luôn coi trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên một cách toàn diện”. Do đó, trong những năm qua, nhà trường đã gửi giáo viên đi đào tạo nâng cao trình độ tại các trường của Bộ Quốc phòng và Quân khu 9; thường xuyên cử tham gia tập huấn ở các cấp; đi thực tế ở cơ sở; hàng năm đều tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên cử giáo viên, cán bộ tham gia đạo diễn, diễn tập các đợt diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, qua thực tiễn để không ngừng nâng cao trình độ lý luận, nguyên tắc và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời duy trì nghiêm ngặt chế độ duyệt giáo án, bài giảng để rút kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy. Hiện tại, năng lực, trình độ của đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng lên (2/23 giáo viên đứng lớp có trình độ thạc sĩ, còn lại là đại học, cao đẳng). Thời gian tới, nhà trường khuyến khích giáo viên có nhu cầu, năng lực tiếp tục đi đào tạo sau đại học.

Hàng năm, căn cứ vào chương trình, đối tượng đào tạo, nhà trường hoàn thiện qui trình đào tạo bảo đảm tính đồng bộ, khép kín từ xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ, tổ chức huấn luyện đến khâu nhận xét, đánh giá học viên, sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm. Trong công tác biên soạn giáo án, nhà trường đã hướng dẫn giáo viên soạn giáo án bài giảng, thông qua giáo án, thực luyện giáo án theo đúng qui định, sát với đối tượng và tình hình thực tế nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang trên từng địa bàn của tỉnh.

Cùng với đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên cải tiến phương pháp dạy và học; phương pháp tổ chức huấn luyện; tích cực sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ phục vụ cho công tác giảng dạy. Đến nay, đã có nhiều mô hình sáng kiến, cải tiến được đưa vào giảng dạy tại nhà trường như: giá đỡ kiểm tra đường ngắm súng bộ binh, bệ bắn di động; vũ khí sáng kiến như giàn mang ênh, giàn thun bắn lựu đạn... Đặc biệt, năm 2010, giáo viên nhà trường đã cải tiến mô hình “giá kiểm tra đường ngắm súng tiểu liên AK, AR15 đoạt giải nhất Hội thi “Sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ” do Quân khu 9 tổ chức.

Với sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường, giai đoạn 2007-2012, nhà trường đã đào tạo được 3 lớp chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn với gần 313 học viên; 2 lớp đào tạo sĩ quan dự bị cho 310 học viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 được 15 lớp với 1.238 học viên; tổ chức 48 lớp tập huấn với trên 3.500 học viên... với chất lượng ngày càng được nâng lên. Thực hiện đề án của UBND tỉnh phê duyệt về việc đào tạo sĩ quan dự bị bổ sung nguồn cán bộ cho các đơn vị dự bị động viên ở các địa phương trong tỉnh, nhà trường đang đào tạo 120 đồng chí là hạ sĩ quan đã hết hạn nghĩa vụ quân sự và cán bộ viên chức đang công tác ở các xã, phường, thị trấn đưa lên huấn luyện chuyển sang ngạch sĩ quan dự bị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, Thượng tá Vũ Thành Đức cho biết: Nhà trường chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về chính trị lẫn chuyên môn. Bên cạnh đó, nhà trường còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường gửi cán bộ, giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng; tạo mọi điều kiện để cán bộ, giáo viên yên tâm công tác, giảng dạy, nhằm thực hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng kiến thức quân sự quốc phòng cho các đối tượng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương.

Bài, ảnh: Quang Trường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN