Nâng cao chất lượng hoạt động để kiện toàn tổ chức hội phụ nữ ở một huyện

10/03/2010 - 08:01

Trong 3 năm qua, Hội LHPN huyện Giồng Trôm đã đưa 8 cán bộ hội đi đào tạo đại học chuyên môn (huyện 3 và xã 5), cử 10 chủ tịch, phó chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị, 15 chủ tịch, phó chủ tịch đi học văn hóa tốt nghiệp cấp III, 12 chủ tịch, phó chủ tịch học trung cấp phụ vận và 100% cán bộ lãnh đạo hội phụ nữ cơ sở đã được tập huấn nghiệp vụ công tác hội, 593 cán bộ chi, tổ hội được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động.

Phụ nữ huyện Giồng Trôm cũng đã xây dựng được 5.678 hội viên phụ nữ nòng cốt, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt trong các chi, tổ hội và đã gắn được với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Có 784/1.030 tổ hội phụ nữ hàng tháng góp vốn tương trợ trên 500 triệu đồng giúp nhau phát triển sản xuất. Năm 2009 có 15/22 xã, thị trấn bỏ ống heo, số tiền tiết kiệm hơn 48 triệu đồng giúp chị em phụ nữ nghèo.

Công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng luôn được Hội thực hiện nghiêm túc. Hiện có 10/22 xã có nữ tham gia cấp ủy, 5/22 xã có nữ tham gia HĐND, 3/22 xã có nữ làm bí thư đảng ủy, 3/22 xã có nữ làm trưởng khối vận, 5/22 xã có phó chủ tịch UBND là nữ, 13/138 nữ bí thư chi bộ ấp – khu phố, 8/138 nữ là trưởng ấp, 18/138 nữ là trưởng ban công tác mặt trận ấp – khu phố, 170/1.796 nữ làm tổ trưởng tổ NDTQ. Trong 3 năm qua, huyện đã kết nạp 302 cán bộ nữ vào Đảng, nâng tổng số lên 1.278 nữ đảng viên. Qua phân tích chất lượng cuối năm 2009 có 9 xã xuất sắc, 11 xã vững mạnh, 2 xã khá, 112 chi hội xuất sắc, 26 chi hội khá.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN