Nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng

19/08/2022 - 05:49

BDK - Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội.

Đại đội trinh sát huấn luyện ngụy trang vượt chướng ngại vật.

Đại đội trinh sát huấn luyện ngụy trang vượt chướng ngại vật. Ảnh: Đặng Thạch

Với sự đoàn kết cộng đồng trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy các cấp đã tạo được những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện được tiến hành chặt chẽ, thống nhất. Nội dung chương trình, phương pháp huấn luyện, kiểm tra, hội thi, hội thao không ngừng được đổi mới, kịp thời cập nhật sự phát triển của khoa học và công nghệ, nghệ thuật tác chiến. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện. Các hoạt động thi đua, hội thi, hội thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp.

Công tác bảo đảm huấn luyện, nhất là về thao trường, bãi tập từng bước được đầu tư sửa chữa nâng cấp đáp ứng yêu cầu nội dung chương trình huấn luyện. Đã xây dựng hoàn thành 2 trường bắn và đưa vào sử dụng. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Chất lượng huấn luyện phân đội và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của chỉ huy, cơ quan các cấp được nâng lên.

Huấn luyện chiến thuật chiến sĩ mới. Ảnh: Đ. Thạch

Huấn luyện chiến thuật chiến sĩ mới. Ảnh: Đ. Thạch

Nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các lực lượng, quá trình huấn luyện là quá trình truyền thụ kiến thức quân sự cơ bản và những kinh nghiệm chiến đấu. Huấn luyện với tư duy đổi mới, sáng tạo, làm sao cho các đối tượng huấn luyện nắm chắc, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị được biên chế, hiểu và vận dụng các hình thức tác chiến, thủ đoạn chiến đấu, giỏi tác chiến độc lập các điều kiện và quy mô khác nhau.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta; tình hình tranh chấp biển đảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, đặt ra những yêu cầu cao hơn trong xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng, an ninh, trực tiếp là nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này cần tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu nhằm triển khai toàn diện các mặt công tác, các khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, tập trung vào một số nội dung cơ bản. Cụ thể là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với nhiệm vụ huấn luyện. Đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức và phương pháp huấn luyện. Kết hợp đẩy mạnh huấn luyện với nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác huấn luyện.

Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người chỉ huy. Trong đó và trước hết là tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân là nguyên tắc cơ bản, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển của lực lượng vũ trang nhân dân. Thực hiện tốt, đồng bộ các nội dung trên nhằm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tá Huỳnh Quốc Hùng

(Phó tham mưu trưởng - Bộ CHQS tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN