Nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công

05/12/2021 - 18:21

BDK - Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Sau gần 3 năm hoạt động (chính thức hoạt động từ ngày 4-5-2019), trung tâm đã thực hiện tốt vai trò đầu mối giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân. Công tác nâng cao chất lượng PVHCC luôn được lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng quan tâm.

Giao dịch hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Giao dịch hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Theo Phó giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh Võ Thị Kim Phượng, trung tâm được UBND tỉnh quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất khang trang với đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác. Đa số cán bộ, chuyên viên phục vụ tại trung tâm đều có kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ nhiều năm. Đây là những điều kiện thuận lợi cơ bản để trung tâm phục vụ người dân được tốt hơn.

Theo quyết định thành lập Trung tâm PVHCC tỉnh (do UBND tỉnh ban hành), tổ chức bộ máy của trung tâm gồm ban giám đốc và 3 bộ phận chuyên môn nghiệp vụ: bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ kế hoạch - tổng hợp, giám sát, hướng dẫn cá nhân - tổ chức; bộ phận hành chính - quản trị gồm công chức, viên chức (CC, VC) thực hiện nhiệm vụ kế toán, văn thư - lưu trữ, quản trị mạng; bộ phận hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả (nhân sự do các sở, ban ngành tỉnh cử đến tiếp nhận hồ sơ TTHC, có thời hạn tối thiểu 6 tháng, tối đa 24 tháng/đợt).

Hiện tại, 16 sở, ngành tỉnh đều bố trí CC, VC thực hiện nhiệm vụ trực giải quyết hồ sơ theo giờ hành chính hàng ngày. Đối với các cơ quan ngành dọc (Bảo hiểm Xã hội, Công an tỉnh) cử 7 nhân sự và Bưu điện tỉnh cử 2 nhân sự. Ngoài ra, mỗi sở, ban ngành tỉnh còn dự phòng ít nhất 1 nhân sự để thay thế nhân sự chính thức khi nghỉ phép, hội họp hoặc có công việc đột xuất. Bình quân mỗi tháng trung tâm tiếp nhận trên 4,5 ngàn hồ sơ (HS) các loại, số HS giải quyết đạt hơn 96%. Qua đó, đã đáp ứng được yêu cầu dịch vụ hành chính công  ngày càng tăng của tổ chức, cá nhân (trong và ngoài tỉnh).

Theo thống kê, từ đầu năm 2021 đến ngày 15-10-2021, Trung tâm PVHCC tỉnh đã tiếp nhận 47,63 ngàn HS. Trong đó, các cơ quan ngành dọc tiếp nhận 8,95 ngàn HS, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp nhận 38,67 ngàn HS. Trong đó, có 12,39 ngàn HS tiếp nhận trực tuyến (chiếm tỷ lệ 32,1%), 24,36 ngàn HS tiếp nhận trực tiếp (tỷ lệ 63%); tiếp nhận qua bưu chính công ích 710 hồ sơ, tỷ lệ 1,8%). Cơ quan chức năng đã giải quyết 46,1 ngàn/47,63 ngàn HS các loại (đạt tỷ lệ 96,8%); trong đó tỷ lệ HS giải quyết đúng và trước hạn là 99,8%.

Với nhiều nỗ lực và cố gắng, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trung tâm đã kéo giảm đáng kể tỷ lệ HS giải quyết trễ năm 2021 chỉ còn 0,2%, năm 2020 tỷ lệ HS trễ hạn là 1,5% (giảm tỷ lệ 1,3%). Trung tâm đã tăng tỷ lệ HS tiếp nhận qua hình thức trực tuyến từ 12,3% trong năm 2020 lên 32,1% trong năm 2021 (tăng 19,8%).

Phó giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh Võ Thị Kim Phượng chia sẻ: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ CC, VC một cửa tại trung tâm và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra, Trung tâm tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục theo dõi, đánh giá quá trình giải quyết TTHC của CC, VC một cửa các sở, ngành định kỳ theo quy định; kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm việc công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp giải quyết HS trễ hẹn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã triển khai thực hiện việc đánh giá quá trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (theo Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 29-12-2020 của UBND tỉnh). Theo đó, trong các quý I, II và III/2021: 100% công chức, viên chức một cửa của các sở, ngành tại trung tâm hoàn thành 100% nhiệm vụ; tinh thần, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc với cá nhân, tổ chức trong hướng dẫn, tiếp nhận HS và giải quyết thủ tục hành chính thể hiện tốt, không có hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN