Nâng cao chất lượng tham mưu của cơ quan Đảng Trung ương

05/06/2016 - 07:33
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi lễ.(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 4-6, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (1996-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương Phùng Hữu Phú nêu rõ trong 20 năm, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã không ngừng phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, trở thành đầu mối tin cậy tập hợp trí tuệ của các ban, cơ quan đảng Trung ương làm tốt công tác tham mưu chiến lược giúp các ban, các cơ quan Đảng Trung ương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tạo môi trường khoa học, sáng tạo để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham mưu cấp chiến lược của Đảng. 

Hội đồng đã xây dựng và ban hành các quy định, quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với đặc thù của công tác nghiên cứu khoa học trong các cơ quan Đảng Trung ương; đưa ra nhiều giải pháp khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học ở các cơ quan đảng Trung ương đi vào chiều sâu, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Nhiều ban, nhiều cơ quan đã xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng. 

Điểm nổi bật là kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án ngày càng có giá trị lý luận và giá trị ứng dụng, phục vụ trực tiếp cho công tác tham mưu của các ban, các cơ quan Đảng Trung ương. 

Nhiều đề tài đã cung cấp các luận cứ khoa học để Hội đồng, các ban, các cơ quan Đảng Trung ương tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng về đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xây dựng phát triển văn hóa, con người, đổi mới giáo dục, đào tạo; phát triển khoa học, công nghệ 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã đạt được trong 20 năm qua. 

Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương được thành lập cách đây 20 năm, thể hiện sự coi trọng công tác nghiên cứu khoa học của Đảng. Trong 20 năm qua, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ động đổi mới bộ máy tổ chức, phong cách quản lý, tổ chức các hoạt động khoa học, góp phần cung cấp cơ sở khoa học để các Ban Đảng Trung ương nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu. 

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ông Đinh Thế Huynh đề nghị Hội đồng cần chủ động, tích cực và sáng tạo hơn nữa trong công tác nghiên cứu khoa học, trong hoạt động của Hội đồng, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Trung ương. 

Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cần sớm kiện toàn tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; định hướng, tập trung nghiên cứu đúng và trúng những vấn đề cấp thiết đang đặt ra trong thực tiễn, cung cấp những luận cứ khoa học để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu của các ban, các cơ quan Đảng Trung ương. 

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Hội đồng khoa học ở từng cơ quan đảng Trung ương phải tích cực hơn nữa vào việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, vào việc xây dựng môi trường sáng tạo trong hoạt động khoa học của các cơ quan Đảng Trung ương. 

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tin tưởng trong thời gian tới Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Hội đồng khoa học ở từng cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, đóng góp nhiều hơn cho công tác tham mưu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cách mạng, khoa học./. 

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN