Nâng cao chất lượng thực hiện các mô hình đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới

06/01/2022 - 22:09

Cử tri Nguyễn Văn Lữ, Tổ 34, Ấp 2, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre đề nghị: Khi giám sát chủ trương thực hiện đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới (NTM), thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu theo từng bước không nên chạy theo hình thức, không vì chỉ tiêu, hình thức mà mang đến kết quả không cao. Trong xây dựng xã NTM, NTM nâng cao phải làm theo tiêu chí để đạt chất lượng tốt hơn.

- UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh trân trọng ý kiến góp ý của cử tri; nội dung này, UBND tỉnh xin thông tin để cử tri được rõ: Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có chỉ đạo và thống nhất quan điểm khi thực hiện đô thị văn minh, xây dựng NTM phải đảm bảo đúng thực chất theo yêu cầu của các bộ tiêu chí; nhất là phải lấy ý kiến đồng thuận của người dân về kết quả đạt được tại địa phương vì người dân là chủ thể thực hiện và trực tiếp thụ hưởng thành quả đạt được.

Để được công nhận địa phương đạt chuẩn văn minh hay đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao cần sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là toàn thể người dân trên địa bàn. Do đó, để ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và người dân trong việc chung sức xây dựng đô thị văn minh, xây dựng NTM, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã có xem xét, công nhận một số xã đạt chuẩn NTM có các công trình (giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa) mà tiến độ thi công chưa đạt 100% theo quy định; các công trình này tiến độ thi công dài và phải hoàn thành từ 1 - 2 năm; tuy nhiên, các địa phương phải cam kết hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp quán triệt tinh thần chung xây dựng đô thị văn minh, NTM đúng thực chất và chất lượng, đảm bảo theo yêu cầu bộ tiêu chí; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy nội lực cộng đồng, từng bước nâng cao chất lượng từng tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN