Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp

21/03/2012 - 07:45

Thực hiện Nghị quyết số 01 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết đến các CĐCS về việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT theo quy định của pháp luật lao động, gắn với công tác củng cố tăng cường hoạt động của CĐCS khu vực ngoài Nhà nước thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các lớp tập huấn cho các cấp công đoàn về kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT từ cấp cơ sở, tuyên truyền hướng dẫn kiến thức pháp luật lao động đến người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ).

Thỏa ước lao động tập thể góp phần giúp người lao động gắn bó hơn với

công việc. Ảnh: Tr.Q

 

Với vai trò, trách nhiệm bảo vệ quyền lợi NLĐ, những năm gần đây, phần lớn các CĐCS chủ động nêu yêu cầu với NSDLĐ để thương lượng, ký kết và sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT. Bản thỏa ước nêu nội dung có lợi, với nhiều điều khoản có giá trị cao hơn quy định của pháp luật lao động, phù hợp với khả năng, điều kiện của doanh nghiệp (DN). Theo kết quả thống kê, có 60% các bản TƯLĐTT có những điều khoản thỏa thuận có lợi đáng kể cho NLĐ so với quy định của pháp luật lao động, 30% các bản TƯLĐTT chỉ ít khoản có lợi cho người lao động, còn lại 10% bản TƯLĐTT sao chép lại quy định của luật mang tính hình thức, đối phó, nội dung ít có điều khoản có lợi cho NLĐ. Các TƯLĐTT có lợi cho NLĐ thể hiện ở các nội dung như: nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, nâng lương, thêm tháng lương thứ 13, thưởng Tết, trợ cấp đi lại, nhà ở, đào tạo tay nghề, trợ cấp khó khăn, rủi ro, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, mừng sinh nhật, tổ chức tham quan du lịch, xây dựng những công trình phúc lợi, mua bảo hiểm lao động cho NLĐ, thực hiện tốt chính sách đối với lao động nữ… Thông qua việc ký kết TƯLĐTT, quyền dân chủ, ý thức trách nhiệm, tính tổ chức kỷ luật của NLĐ ngày càng được nâng cao, tích cực tham gia các phong trào thi đua đạt chất lượng cao. Quan hệ lao động giữa NSDLĐ và tập thể NLĐ được gắn bó. NLĐ mạnh dạn tham gia góp ý, đề xuất ý kiến vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của DN, tham gia vào việc thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ như quy chế trả lương, thưởng, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bổ sung và phân phối quỹ phúc lợi… góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh tại đơn vị.

Qua thực tiễn cho thấy, để việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT có hiệu quả thì nội dung quy định của luật phải rõ ràng, tránh chung chung, trừu tượng, dẫn đến những cách hiểu khác nhau. Một số nội dung liên quan đến những điều luật khác nhau nhưng phải đảm bảo sự thống nhất. Bên cạnh đó, pháp luật cần quy định tính pháp lý đối với công đoàn cấp trên cơ sở trong việc tham gia xây dựng và trực tiếp ký kết TƯLĐTT đối với DN có CĐCS trực thuộc, nếu đã có TƯLĐTT ngành nghề thì phải có TƯLĐTT cho khu công nghiệp, khu chế xuất; đồng thời phải có chế tài đủ mạnh để xử lý, xử phạt những DN vi phạm, coi thường việc ký kết TƯLĐTT. Tổ chức công đoàn cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn về kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT, đặc biệt đối với cán bộ CĐCS, đồng thời phải dành một phần kinh phí thỏa đáng cho công tác đào tạo cán bộ công đoàn về kỹ năng đàm phán và thương lượng, nhằm nâng cao chất lượng công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT, thể hiện quyền dân chủ của NLĐ.

Trần Trung Hào

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích