Nâng cao giá trị sản phẩm bằng tiêu chuẩn chất lượng

07/11/2007 - 11:18

Ảnh minh họa.

Việt Nam hiện có nhiều tiêu chuẩn sản phẩm hài hoà với quốc tế, nhưng thực tế triển khai, áp dụng tiêu chuẩn vào các sản phẩm lại rất khó khăn, do lỗi ở cả cơ quan chức năng và ý thức chấp hành về tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp.

Phóng viên VOV trao đổi với ông Nguyễn Văn Xuân, trưởng phòng Tiêu chuẩn nông sản thục phẩm, Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về vấn đề này.


PV:

Thưa ông, hiện nay một trong những yếu tố khiến hàng nông sản của nước ta đạt giá trị thấp, giá trị gia tăng cũng thấp là vì chưa đạt được tiêu chuẩn chung của thế giới. Vậy ông có ý kiến đánh giá, phân tích cụ thể nào về thực tế này?

Ông Nguyễn Văn Xuân: Đúng là nông sản của chúng ta xuất khẩu ra thế giới giá vẫn thấp. Trong khi chúng ta có tiêu chuẩn hàng nông sản chứ không phải là không. Mức độ hài hoà với quốc tế cũng rất cao, hầu hết các tiêu chuẩn cố định và tiêu chuẩn ISO về nông sản thực phẩm nào thì Việt Nam có tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên, chất lượng chưa cao là do một số nguyên nhân. Thứ nhất là ý thức của các doanh nghiệp về tiêu chuẩn rất hạn chế. Điều này thể hiện qua việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở là rất chung chung và buồn cười. Lẽ ra quy định là không được vượt quá thì lại ghi là “không được nhỏ hơn” hoặc ngược lại….


PV:

Vậy có lý do quản lý ngành của chúng ta còn yếu kém hay không khi mà chúng ta lại không đưa được vào khuôn khổ trong khi có nhiều tiêu chuẩn đã phù hợp với tiêu chuẩn của thế giới?

Ông Nguyễn Văn Xuân: Hạn chế hiện nay là tiêu chuẩn ban hành ra nhưng nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm. Họ quan niệm là lên mạng cái gì cũng có, nhưng riêng tiêu chuẩn thì không có nước nào cung cấp miễn phí cả. Thứ hai là, nhà nước không có được những hỗ trợ cho phổ biến tiêu chuẩn. Trước đây thời bao cấp, những tiêu chuẩn quan trọng có kế hoạch trong Chương trình hoạt động hàng năm và có những phần kinh phí phục vụ cho việc phổ biến, nhưng hiện nay tiêu chuẩn ban hành xong đưa vào danh mục, ai quan tâm thì mua. Bản thân tiêu chuẩn là một tài liệu kỹ thuật, nhưng nó sẽ trở thành bắt buộc khi doanh nghiệp công bố chất lượng. Thế nhưng việc kiểm tra lại không ai làm; cơ qu

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN