Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kết nạp đảng viên

28/08/2021 - 11:05

BDK.VN - Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đề nghị, các chi ủy, đảng ủy cơ sở và Ban Thường vụ Đoàn Khối tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực thiện công tác kết nạp đảng viên.

Trong đó, tiếp tục tập trung rà soát, xem xét quá trình phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình quản lý chưa là đảng viên, nếu đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì các chi ủy, đảng ủy cơ sở khẩn trương lập hồ sơ và thực hiện quy trình đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kết nạp theo đúng quy định. Đồng thời, quan tâm tạo nguồn từ các phong trào hành động cách mạng. Từ đó, bồi dưỡng, giới thiệu những nhân tố mới, có thành tích nổi trội,... để kết nạp.

Đặc biệt, quan tâm đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên, nhưng trong thời gian vừa qua đã tích cực tham gia ở tuyến đầu, có thành tích tiêu biểu xuất sắc, có sáng kiến, cách làm hay, giải pháp mới có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (đội ngũ y sĩ, bác sĩ, viên chức, người lao động trong ngành y tế, đoàn viên, thanh niên, lực lượng lao động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu tại các doanh nghiệp...); những người có thành tích nổi trội trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; các gương tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, vừa bảo đảm góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Riêng đối với Ban Thường vụ Đoàn Khối cần quan tâm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đoàn viên, thanh niên (chưa là đảng viên), nằm trong danh sách 96 đồng chí đã giới thiệu, đăng ký với Đảng ủy Khối đợt I năm 2021, gắn với phát hiện thêm nhân tố mới, nổi trội để giới thiệu kết nạp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Thời gian thực hiện công tác kết nạp đảng đến ngày 31-10-2021 phải bảo đảm kết nạp đủ 150 đảng viên theo kế hoạch năm 2021 và trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm kết nạp đạt, vượt từ 700-800 đảng viên theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đã đề ra.   

Việc lập hồ sơ, quy trình đề nghị kết nạp và công nhận đảng viên chính thức, đề nghị các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối (nhất là lập hồ sơ kết nạp đảng và công nhận đảng viên chính thức theo đúng Công văn số 17-CV/BTCĐUK, ngày 20-11-2020 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, có đóng dấu giáp lai lý lịch của người xin vào đảng trước khi yêu cầu cấp ủy địa phương thẩm tra, xác minh,...).

Minh Triều (ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN