Nâng cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng

20/01/2009 - 12:17

Sáng 15-1-2009, ông Nguyễn Thái Xây - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng (BCĐ PCTN) tỉnh Bến Tre đã chủ trì hội nghị triển khai chương trình công tác PCTN năm 2009. Tham dự tại Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, các thành viên BCĐ PCTN tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã.

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả công tác PCTN năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009, triển khai chương trình công tác năm 2009 của BCĐ tỉnh về PCTN. Theo báo cáo, công tác chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt một số kết quả tốt. Nổi lên như công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN, việc chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động và trong nội bộ gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và nhân dân giám sát; cải cách hành chính có bước tiến dài, 100% cơ quan hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã triển khai được ở 3 sở, ngành tỉnh và 3 huyện; chi trả lương qua tài khoản, việc xây dựng quy tắc ứng xử và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện trôi chảy. Tuy nhiên, công tác PCTN trong năm qua cũng còn có những hạn chế, biểu hiện ở việc đặt ra các mục tiêu, xác định lĩnh vực cụ thể dễ phát sinh tham nhũng để tập trung chỉ đạo phòng, chống; tình trạng nhũng nhiễu, lãng phí vẫn còn xảy ra nhiều, nhất là trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý, sử dụng đất công; việc đưa cán bộ địa chính ra kiểm điểm trước dân còn hình thức; việc tố giác hành vi tham nhũng chưa được người dân hưởng ứng tích cực; thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra trong nội bộ chưa đều, phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu nhất.

Xoay quanh những yếu kém trên, phát biểu thảo luận tại hội nghị, nhiều  ý kiến đóng góp từ các huyện: Giồng Trôm, Bình Đại, Mỏ Cày, ý kiến của các sở, ngành như Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Công thương… làm rõ thêm nguyên nhân. Qua đó, một lần nữa xác định lĩnh vực quản lý, sử dụng đất công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng vốn ngân sách, điều tra, xét xử là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh nhũng nhiễu, tham nhũng. Bên cạnh đó các mặt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, tuyên truyền về PCTN, thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm công vụ cần phải tăng cường.

Chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh Bến Tre Nguyễn Thái Xây lưu ý, công tác tuyên truyền giáo dục phải phát động được trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị gắn PCTN với việc thực hiện cuộc vận động và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao ý thức, trách nhiệm trước dân. Đầu tư đúng mức cho công tác cán bộ, nhất là năng lực hoạt động nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức thông qua công tác giáo dục, tư tưởng. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức ở những bộ phận dễ

Th. Mãi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN