Nâng cao năng lực lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp

08/09/2014 - 07:53
Công nhân Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Hồng tại các khâu dây chuyền. Ảnh: Q.H

Qua 3 năm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về xây dựng và nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gọi chung là doanh nghiệp tư nhân), công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực.

Những kết quả khả quan

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thành lập được 5 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, gồm: Chi bộ Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ Hoàng Quân II, Chi bộ Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới, Chi bộ Công ty Cổ phần thủy sản Hải Hương, Chi bộ Công ty TNHH đầu tư thủy sản Huy Thuận và Chi bộ Công đoàn các Khu công nghiệp. Tính đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh có 39 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 21 tổ chức đảng trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng số 841 đảng viên. Qua đánh giá chất lượng đảng viên 3 năm gần đây cho thấy, đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 80%, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một trong những chi bộ hoạt động tốt là Chi bộ Công ty cổ phần In Bến Tre. Ông Trần Trung Danh - Phó Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần In Bến Tre cho biết: Điểm thuận lợi lớn nhất của chi bộ là đồng chí phó giám đốc Công ty là Bí thư Chi bộ thực hiện việc điều hành ở đơn vị. Do đó, các mặt hoạt động của Công ty, sinh hoạt Đảng cũng như các đoàn thể đều có những mặt thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện. Cấp ủy luôn xác định việc xây dựng và thực hiện nghị quyết trong từng thời điểm là những cuộc sinh hoạt chính trị lớn cho từng đảng viên. Trên cơ sở đó xác định vị trí, vai trò của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị là hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cá nhân và hoàn thành kế hoạch chung của doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động. Những năm qua, Công ty luôn đạt các chỉ tiêu kế hoạch trong sản xuất kinh doanh mà đơn vị đã đề ra. Kết quả đó có sự góp sức không nhỏ của chi bộ.

Định hướng trong thời gian tới

Vấn đề đặt ra hiện nay là việc xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân còn thấp, số tổ chức đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu thiếu bền vững (chịu sự chi phối lớn về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp)… Điều này cho thấy, ở từng lúc, từng nơi, các đảng bộ và chi bộ chưa đảm bảo đúng 2 chức năng: là nền tảng và là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Thực tiễn cho thấy, đảng bộ, chi bộ chưa phản ánh tình hình của đơn vị trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 04 của Đảng ủy Khối và chưa thể hiện là nơi phát hiện, lựa chọn cán bộ để giúp Đảng ủy Khối bồi dưỡng, bổ sung vào quy hoạch cấp ủy ở cơ sở. Đảng bộ, chi bộ chưa đảm bảo vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, thể hiện ở tính tích cực và tầm ảnh hưởng của tổ chức cơ sở đảng đối với các thành viên như Đoàn Thanh niên, công đoàn cơ sở…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về xây dựng và nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, ông Nguyễn Hữu Thiện - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, nhấn mạnh: Điều trước tiên mà Đảng ủy cần thực hiện là tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là chủ các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích, sự cần thiết của việc thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân. Đảng ủy tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo sự tín nhiệm của chủ doanh nghiệp, làm cho chủ doanh nghiệp thấy sự cần thiết của tổ chức đảng, các đoàn thể trong việc điều hành, quản lý doanh nghiệp. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã chỉ đạo cấp ủy trong doanh nghiệp tư nhân rà soát và bổ sung quy chế phối hợp với chủ doanh nghiệp, tạo vị trí pháp lý, môi trường thuận lợi cho hoạt động của tổ chức đảng, xây dựng mối quan hệ làm việc hài hòa giữa tổ chức đảng, các đoàn thể với nhà quản lý doanh nghiệp.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích