Nâng cao năng lực quản lý, vận hành xã hội

18/10/2021 - 06:30

BDK - Đó là một trong những nội dung trọng tâm được Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ lưu ý đối với đội ngũ cán bộ, công chức khi toàn tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Người dân tuân thủ quy định "5K" khi tham gia tiêm chủng.

Người dân tuân thủ quy định "5K" khi tham gia tiêm chủng. Ảnh: Phan Hân

Tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trung bình cho cả năm 2021 của tỉnh là GRDP từ 4%.

Thời gian qua, bên cạnh kết quả nổi bật trong công tác phòng chống dịch Covid-19, cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định về năng lực quản lý, vận hành xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức. Nguyên nhân một phần do chưa có kinh nghiệm khi thực hiện giãn cách xã hội để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, bước đầu còn lúng lúng, bị động. Mặt khác ở một vài vị trí, nhất là cấp cơ sở, chưa thật sự đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra, việc quán triệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi còn sơ suất, hiệu quả đạt được chưa toàn diện.

Trong những tháng cuối năm 2021, các ngành, các cấp khẩn trương tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19” nhằm nhanh chóng nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch để phục hồi sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, ổn định đời sống nhân dân, mở cửa trở lại các hoạt động giao thông, giáo dục, dịch vụ. Tiếp nhận, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp... trong quá trình thực hiện thích ứng an toàn.

Quán triệt tinh thần đó, cùng với việc tập trung triển khai hiệu quả đồng loạt các giải pháp, cần nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, vận hành xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở, đây là “cầu nối” trực tiếp, gần dân, sát dân, hiểu dân và đến với dân nhanh nhất. Từng cán bộ, đảng viên chủ động, sáng tạo, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong điều kiện thay đổi cục diện phòng chống dịch, chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công, thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt, hiệu quả, phát triển kinh tế. Việc triển khai thực hiện các quy định là nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng, phục vụ tốt hơn cho người dân.

Tập trung công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định về công tác phòng chống dịch gắn với triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống dịch, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch trên địa bàn. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, thống nhất ứng dụng công nghệ đảm bảo kết nối, liên thông, thuận lợi khi sử dụng và an ninh, an toàn thông tin. Nâng cao hơn nữa nhận thức, tinh thần tự giác, chủ động tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Khi các hoạt động càng mở ra bao nhiêu, thì nhận thức toàn xã hội phải được nâng cao lên bấy nhiêu. Có như vậy, chúng ta mới thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong những tháng cuối năm 2021, tạo đà cho năm 2022 phát triển mạnh mẽ hơn.

Đồng Khởi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN