Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

18/01/2017 - 07:39

Lễ công bố và trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Bò Ba Tri thuộc Dự án NSCL.

Ngày 21-10-2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1908 về việc phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa tỉnh giai đoạn 2013 - 2020” (viết tắt là Dự án NSCL). 

Mục tiêu là hỗ trợ các DN xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các mô hình và công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực; thúc đẩy và hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ thiết bị; tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ để nâng cao khả năng cạnh tranh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hơn 3 năm triển khai thực hiện, dự án đạt những kết quả đáng kể. Nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến về năng suất, chất lượng được đẩy mạnh thực hiện hàng năm trên các kênh thông tin đại chúng. Khảo sát thực tế gần 30 DN nhỏ và vừa nhằm nắm bắt nhu cầu tham gia Dự án NSCL. Định kỳ hàng tháng xây dựng bản tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và cập nhật trên 1.500 thông tin về rào cản kỹ thuật trong thương mại, chính sách hỗ trợ của nhà nước giúp DN xuất khẩu biết chính xác và đầy đủ các loại rào cản kỹ thuật tại thị trường nhập khẩu của mình để phòng ngừa và cải tiến sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường này. Hàng năm, tổ chức tập huấn về sở hữu trí tuệ cho các sở, ngành và cán bộ quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện; đào tạo được đội ngũ chuyên gia năng suất, chất lượng (12 người) am hiểu về công cụ 5S, đáp ứng nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng của tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ 16 lượt DN tham gia xây dựng và áp dụng thành công các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9001, ISO 22000, HACCP...; 8 lượt DN chứng nhận cho 106 sản phẩm phân bón, thức ăn chăn nuôi phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; xây dựng thành công 1 mô hình áp dụng công cụ cải tiến 5S tại DN và hỗ trợ 1 DN tham gia, đạt giải vàng Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Các DN tham gia dự án đã có những chuyển biến tích cực, các sản phẩm đảm bảo chất lượng và đáp ứng được điều kiện đầu tiên của các nước nhập khẩu, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với những sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận hợp quy. Một số mặt hàng chủ lực của tỉnh như các sản phẩm từ dừa, các sản phẩm thuộc ngành thủy sản đã đáp ứng yêu cầu xuất khẩu vào thị trường khó tính như Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản..., góp phần tăng sản lượng, tăng lợi nhuận, điển hình như Công ty TNHH Vĩnh Tiến, Công ty cổ phần Chế biến thủy sản Trường Long, Công ty TNHH Kỹ thuật Dừa, Công ty TNHH Hiệp Thanh... Hầu hết các DN tham gia dự án đã duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quản lý, góp phần tăng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh tại DN và tạo động lực để DN mạnh dạn đầu tư, áp dụng các hệ thống quản lý khác như: Cơ sở sản xuất thạch dừa Minh Tâm áp dụng thành công hệ thống HACCP từ năm 2014 đến nay vẫn thực hiện các hoạt động duy trì tốt, trong năm 2015 đã tăng sản lượng xuất khẩu gấp 10 lần và có thị trường xuất khẩu ổn định như Hàn Quốc, Thái Lan…

Ngoài ra, hoạt động hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu công nghiệp đã giúp 22 lượt tổ chức, cá nhân bảo hộ nhãn hiệu trong và ngoài nước như Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới đã được bảo hộ nhãn hiệu sang các nước Anh, Mỹ, Pháp, Đức. Đến nay, toàn tỉnh có 12 sản phẩm đặc sản của tỉnh được xây dựng nhãn hiệu như sầu riêng Cái Mơn, bưởi da xanh, dừa xiêm, bò Ba Tri, rượu Phú Lễ, chôm chôm và măng cụt Chợ Lách, nhãn Long Hòa, chổi Mỹ An, cá khô và tôm khô An Thủy, cá khô Bình Thắng, lúa sạch Thạnh Phú, bánh phồng Sơn Đốc. Điều này đảm bảo được chất lượng, uy tín các sản phẩm nông sản của tỉnh, góp phần tạo thuận lợi cho quá trình tiêu thụ các sản phẩm, chống lại các hành vi xâm phạm quyền và cạnh tranh không lành mạnh.

Tuyết Mai (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN