Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông

22/01/2013 - 17:36

UBND tỉnh vừa tổ chức tổng kết tình hình an toàn giao thông (ATGT) năm 2012, bàn các giải pháp kéo giảm tai nạn trong năm 2013. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chủ trì hội nghị.

Theo ông Lê Văn Hoàng - Phó Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh, năm 2012, Ban ATGT tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác đảm bảo ATGT. Đây là yếu tố cơ bản góp phần làm giảm cả 3 mặt về số vụ, số người chết và bị thương. Trong năm, toàn tỉnh đã xảy ra 109/127 vụ, làm chết 119/131 người, bị thương 50/62 người (giảm 18 vụ = 14,17%, 12 người chết = 9,16% và 12 bị thương = 19,35%). Ngoài ra, va chạm giao thông đường bộ 368/385 vụ, bị thương 521/550 người (giảm 17 vụ = 4,42%, giảm 29 người bị thương = 5,27%); va chạm giao thông đường thủy 4/2 vụ, tài sản thiệt hại khoảng 180 triệu đồng. Địa bàn tai nạn giao thông giảm 3 mặt là Thạnh Phú, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc; địa bàn có số vụ không tăng, không giảm là Ba Tri; địa bàn giảm 2 mặt: TP. Bến Tre, Giồng Trôm, Chợ Lách. Đặc biệt, địa bàn tăng 3 mặt là Mỏ Cày Nam và Bình Đại.

Tại hội nghị tổng kết ATGT, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch    UBND tỉnh cho rằng tai nạn giao thông tuy có kéo giảm nhưng chưa giảm 10% theo chỉ tiêu cả về số vụ, số người chết và bị thương. Phó Chủ tịch biểu dương các huyện có kéo giảm nhưng cũng phê bình các huyện để tai nạn giao thông gia tăng đột biến. Năm 2013 là năm ATGT toàn ngành tập trung vào việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông; cần lưu ý công tác tuyên truyền, xem đây là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả; tiếp tục ký kết giao ước thi đua, nâng cao trách nhiệm đội ngũ lơ lái xe, chủ phương tiện; tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức nhiều đợt cao điểm. Đặc biệt, công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ cần đề cao vai trò của chính quyền địa phương, không thể khoán cho cơ quan chức năng cấp tỉnh.

HỮU HIỆP

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN