Nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động

18/12/2013 - 08:21
Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Nhiệm kỳ 2013-2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã xây dựng kế hoạch nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Yêu cầu đặt ra là tạo sự chuyển biến tích cực đối với các cấp công đoàn, các ngành chức năng và người sử dụng lao động trong việc thực hiện trách nhiệm phối hợp tổ chức tốt phong trào học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và NLĐ; đặc biệt quan tâm đến công nhân lao động (CNLĐ) khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, thời gian qua, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tiến hành khảo sát, xây dựng đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; đề xuất các giải pháp để nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Nhiều công đoàn cơ sở đã vận động CNVCLĐ, đoàn viên tham gia học tập; có chính sách khuyến khích tự học, tự nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hàng năm, toàn tỉnh có trên 10.000 lượt CNVCLĐ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại về chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học. Hiện cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp phần lớn có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên. Đội ngũ CNLĐ tại các doanh nghiệp (DN) khu vực ngoài Nhà nước số lượng ngày càng tăng, chất lượng được nâng lên...

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Huỳnh, chất lượng đội ngũ CNVCLĐ của tỉnh chưa đồng đều trong các ngành nghề và lĩnh vực công tác. CNLĐ tại các DN có trình độ học vấn, trình độ tay nghề thấp chiếm tỷ lệ khá cao. Trong số 22.591 CNLĐ làm việc trong các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh, trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học chỉ có 1.130 người, trung học chuyên nghiệp: 2.138 người, tốt nghiệp cấp 3: 5.648 người. Tỷ lệ CNLĐ qua đào tạo nghề còn thấp (trên 40%); trong đó đa phần chỉ mới được đào tạo nghề ngắn hạn nên luôn tiềm ẩn nguy cơ mất việc làm, thất nghiệp khi sản xuất công nghiệp ngày càng phát triển theo hướng hiện đại. Đa số DN thuộc các lĩnh vực chế biến thủy sản, chế biến dừa, may mặc gia công chỉ tuyển dụng CNLĐ có trình độ học vấn, tay nghề hạn chế. Việc nâng cao trình độ cho đối tượng này lại khó khăn vì không có điều kiện tập hợp, bố trí thời gian; không có nguồn kinh phí và việc phối hợp giữa các ngành liên quan thiếu chặt chẽ, đồng bộ.

Nằm trong hệ thống các trường và trung tâm đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã liên tục phát triển, góp phần tích cực và có hiệu quả vào công tác đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động. Từ năm 2008-2013, trường đã tổ chức tư vấn nghề cho 67.548 lượt học sinh THPT và thanh niên trước khi nhập ngũ; chiêu sinh, đào tạo 17.698 học sinh, sinh viên (đã có 15.416 sinh viên tốt nghiệp ra trường); tư vấn, giới thiệu việc làm cho 68.712 lượt người...Õ

Theo kế hoạch nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và NLĐ nhiệm kỳ 2013-2018, phấn đấu đến năm 2015 có 50% lao động qua đào tạo nghề và trên 60% vào năm 2020; năm 2018, CNLĐ có trình độ học vấn tốt nghiệp THPT trở lên...

Bài, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN