Nâng cao vai trò của MTTQ và đoàn thể trong khu vực phòng thủ

09/10/2009 - 09:04

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng có vai trò quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cần phải có nội dung và phương thức hoạt động đúng đắn, tập hợp rộng rãi và nâng cao tính tự giác của hội viên, đoàn viên, xây dựng tổ chức vững mạnh, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn xóm ấp, chăm lo lợi ích, phát huy quyền làm chủ của hội viên và của nhân dân.

GDQP

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN