Nâng chất công tác kiểm tra, giám sát góp phần kéo giảm đảng viên vi phạm

06/07/2022 - 08:49

BDK.VN - Qua hơn 1 năm triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trong đó công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) được Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo. Ngay từ đầu năm 2022, Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy ban hành Chương trình KT, GS năm 2022, với phương châm “Lãnh đạo nội dung gì thì KT, GS nội dung đó”.

Đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh Hữu Hiệp

Đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh Hữu Hiệp

Đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật tăng 41,1%

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, UBKT các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ KT, GS theo Điều lệ Đảng quy định với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt, nhất là thực hiện chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” theo Nghị quyết của Tỉnh ủy với nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong công tác KT, GS. Theo đó, UBKT tham mưu cấp ủy các cấp KT 112 tổ chức đảng (TCĐ) và 1.005 đảng viên (ĐV); GS chuyên đề 108 TCĐ và 105 ĐV; nội dung KT, GS việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước... Qua KT, GS kết luận 100% TCĐ và ĐV chấp hành tốt nội dung KT, GS. 

UBKT các cấp KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 TCĐ và 47 ĐV, qua kiểm tra kết luận 2 TCĐ và 38 ĐV có vi phạm; trong đó, đến mức phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 1 TCĐ và 31 ĐV; 2 TCĐ và 7 ĐV vi phạm chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm. GS 63 TCĐ và 44 ĐV trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống… Qua GS, 100% TCĐ và ĐV thực hiện tốt nội dung GS. Giải quyết tố cáo 3 ĐV. Nội dung tố cáo vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo… Qua giải quyết kết luận: tố sai 1 trường hợp, tố đúng và đúng một phần 2 trường hợp. Kiểm tra 67 TCĐ và 3.175 ĐV về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; qua kiểm tra kết luận 65 TCĐ và 100% ĐV chấp hành tốt việc thu, chi, quản lý, sử dụng đảng phí; 2 TCĐ thu thiếu số tiền 5.008 đồng, đã truy thu theo quy định.

Các TCĐ có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 79 ĐV, tăng 41,1% so với cùng kỳ năm 2021, bằng các hình thức: khiển trách 37, cảnh cáo 24, cách chức 6 và khai trừ 12 ĐV. Trong đó, có 39 cấp ủy viên các cấp, chiếm 49,4% (2 huyện ủy viên, 16 đảng ủy viên, 21 chi ủy viên). Nội dung vi phạm: thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý 18 trường hợp; những điều ĐV không được làm 14 trường hợp; nguyên tắc tập trung dân chủ 8 trường hợp; phẩm chất đạo đức, lối sống 6 trường hợp; chính sách dân số 6 trường hợp; sử dụng tài chính 4 trường hợp, tham nhũng, cố ý làm trái 3 trường hợp, vi phạm khác 20 trường hợp.

Giải pháp trong thời gian tới

Để kéo giảm tỷ lệ ĐV vi phạm kỷ luật, cấp ủy, UBKT các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới như sau:

Tiếp tục quán triệt sâu rộng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm ĐV vi phạm kỷ luật, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thường xuyên, phòng ngừa vi phạm và cần làm ngay, nhằm thực hiện có kết quả các mục tiêu kéo giảm ĐV, cấp ủy viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, nội dung vi phạm về chức trách nhiệm vụ đạo đức, lối sống và hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng.

Cấp ủy viên được phân công theo dõi, hỗ trợ địa bàn cần thường xuyên bám sát địa bàn để góp sức cùng địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh mới, vướng mắc trong công tác KT, GS, kỷ luật đảng; hạn chế tối đa đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp.

Tiếp tục đổi mới phương pháp KT, GS, phương pháp nắm tình hình vi phạm của ĐV; chủ động phát hiện phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm về quản lý tài chính, tài sản, các nguồn quỹ cơ quan; chú trọng KT, GS người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt công tác quản lý ĐV tại chi bộ và nơi cư trú. Nâng cao hiệu quả hoạt động GS thường xuyên, GS chuyên đề, tập trung KT, GS TCĐ, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm, tham nhũng, tiêu cực hoặc có nhiều khiếu kiện, khiếu kiện kéo dài; đồng thời giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, ĐV và nhân dân.

Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, KT, GS của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, TCĐ, UBKT cấp dưới về công tác KT, GS, kỷ luật đảng, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ rệt hơn nữa trong ngành KT của Đảng bộ tỉnh; nâng cao chất lượng công tác KT chấp hành; xử lý kịp thời đối với TCĐ, ĐV vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước; thực hiện công tác phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS, kỷ luật của Đảng.

Chú trọng công tác tự KT, tự GS của cấp ủy, TCĐ để kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm, sai phạm lớn.

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền kết quả KT, GS, thi hành kỷ luật; công khai các quyết định, kết luận của UBKT trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần giáo dục, răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm của TCĐ và ĐV. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những TCĐ, ĐV có cách làm sáng tạo, hiệu quả qua công tác KT, GS.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN