Năng động, sáng tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ TP. Bến Tre

30/11/2020 - 06:58

BDK - Năm 2020, kết quả nổi bật nhất là TP. Bến Tre được công nhận đạt danh hiệu “Thành phố văn minh đô thị” và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), cùng với việc đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2019 đã góp phần hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết Đại hội (NQ ĐH) XI của Đảng bộ TP. Bến Tre, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đồng thời, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp thành phố.

Hoàn chỉnh khu đô thị Hưng Phú, tạo nét mới cho diện mạo thành phố. Ảnh: H.Hiệp

Hoàn chỉnh khu đô thị Hưng Phú, tạo nét mới cho diện mạo thành phố. Ảnh: H.Hiệp

Thực hiện Nghị quyết năm 2020

Tuy chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh và hạn mặn nhưng với nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, các ngành, hoạt động thương mại - dịch vụ dần ổn định trở lại với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ năm 2020 ước đạt 37.067 tỷ đồng, tăng 6,32% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp - xây dựng cơ bản ổn định, tổng giá trị năm 2020 ước thực hiện 6.794,12 tỷ đồng, tăng 6,28% so với cùng kỳ. Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” tiếp tục duy trì thực hiện từ đầu năm, đến nay đã có 176 doanh nghiệp mới thành lập, đạt 117,33% kế hoạch, 894 hộ cá thể đăng ký kinh doanh mới, đạt 111,75% kế hoạch và 35 hộ kinh doanh cá thể chuyển lên doanh nghiệp, đạt 116,66% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 ước thực hiện 562 tỷ đồng, đạt 171% dự toán và bằng 119% so với cùng kỳ, đảm bảo cân đối chi ngân sách theo dự toán.

Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật được tập trung thực hiện, ước khối lượng thanh toán năm 2020 là 215 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch và tăng 39% so với cùng kỳ. Các hạng mục Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Bến Tre (giai đoạn 1) đã bàn giao mặt bằng để thi công công trình đại lộ Đông Tây, kênh 30-4 và khu LIA (Phường 6, Phường 8). Riêng các công trình hạ tầng do xã, phường làm chủ đầu tư đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 53 công trình với tổng kinh phí 4,1 tỷ đồng.

Năm qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải tạm ngưng hoặc hoạt động cầm chừng; hoạt động du lịch gặp nhiều khó khăn. Dự án Cụm công nghiệp Phú Hưng tiến độ thực hiện còn chậm. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp chưa đạt kế hoạch. Một số công trình, dự án còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Tai nạn giao thông đường bộ tăng cả 3 mặt so với cùng kỳ. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên chưa được quan tâm đúng mức; hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao, tỷ lệ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật chưa giảm so với cùng kỳ.

Những nhiệm vụ, giải pháp 2021

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã rút ra được những kinh nghiệm như sau: Chú trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất nội bộ và nhân dân; tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ, sự đầu tư của Trung ương, tỉnh, các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chú trọng thực hiện “Dân chủ, kỷ cương, đổi mới”. Phát huy đặc điểm, lợi thế của địa phương; trong lãnh đạo, điều hành phải sâu sát, kiên quyết, xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm, khâu bứt phá. Nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Phải kiên trì tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, minh bạch, công khai trong thực hiện các chủ trương liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Chú trọng xây dựng tổ nhân dân tự quản vững mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện NQ ĐH XII của Đảng bộ TP. Bến Tre với mục tiêu quan trọng hàng đầu là phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% tiêu chí đô thị loại I, để đến năm 2030 đạt chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Do vậy, Thành ủy sẽ chỉ đạo tăng cường tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, nội dung, các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I để cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đô thị.

Đặc biệt, Thành ủy sẽ lãnh đạo thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhiệm vụ đột phá được NQ ĐH XII của Đảng bộ TP. Bến Tre đề ra để đẩy nhanh sự phát triển toàn diện của thành phố. Theo đó, sẽ tiếp tục phát triển mũi kinh tế chủ lực thương mại - dịch vụ và du lịch theo hướng đa dạng về loại hình, quy mô, chất lượng, trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế và tăng cường xúc tiến quảng bá hình ảnh, sản phẩm địa phương. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ mới, thân thiện môi trường. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh thái, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế. Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện tốt quy hoạch, quản lý quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình được phê duyệt, xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

“Bước sang năm 2021 với những nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, khó khăn phải tập trung sức thực hiện. Với trách nhiệm là người đứng đầu Đảng bộ TP. Bến Tre, tôi rất mong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố hãy phát huy tinh thần tiến công, năng động, sáng tạo, tăng cường đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, tạo đà cho thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ  TP. Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

(Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn)

   Kiều Loan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN