Ngành Công an quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Trung ương

15/10/2021 - 18:05

BDK.VN - Ngày 15-10-2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 24 ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01 ngày 28-9-2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an Bến Tre.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an Bến Tre.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bến Tre, Đại tá Phạm Văn Ngót - Phó giám đốc Công an tỉnh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết: Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thành công tốt đẹp; đồng thời, thông báo nhanh kết quả của hội nghị. Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến 7-10-2021, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung như: Lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những điều đảng viên không được làm; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5…

Kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu: Ngay sau hội nghị, các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phát huy trách nhiệm, thực hiện tốt các nội dung trên và lãnh đạo, chỉ đạo cấp dưới trong phạm vi phụ trách cùng thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Minh Tân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN