Ngành ngân hàng chung sức xây dựng nông thôn mới

27/11/2012 - 16:12

Nhằm tích cực hưởng ứng Đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 của UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre đã phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011-2015.

Ông Trần Văn Đức - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo, với sự tham gia của tất cả các ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tập trung các nội dung: Triển khai, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp về tiền tệ, hoạt động ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Chủ động tham mưu, đề xuất ngân hàng Nhà nước và UBND tỉnh các cơ chế, chính sách, giải pháp về tiền tệ, hoạt động ngân hàng để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng, mở rộng mạng lưới, quy mô hoạt động và phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng trên địa bàn nông thôn, đặc biệt là mở rộng cho vay phát triển nông nghiệp gắn với thực hiện chủ trương xây dựng NTM.

Các chi nhánh ngân hàng tích cực huy động vốn và cân đối nguồn vốn hoạt động để ưu tiên cho vay nông nghiệp, nông thôn, tập trung vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng xây dựng NTM tại 25 xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Ngân hàng mở rộng hoạt động và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ở khu vực nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tiếp cận vốn tín dụng sản xuất, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chú trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn và các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân bám sát nội dung, tiến độ triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn để tham gia hỗ trợ các địa phương xây dựng các tiêu chí xã NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, tập trung đề xuất, góp ý xây dựng và triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội, Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hỗ trợ địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre, đến cuối tháng 10-2012, các ngân hàng đã đến tiếp xúc, trao đổi, ghi nhớ nhiều nội dung hỗ trợ 25 xã được tỉnh chọn làm điểm xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015. Nổi bật là việc các chi nhánh ngân hàng đã chính thức hỗ trợ một số xã về kinh phí xây dựng nhà tình thương. Ngân hàng Phương Nam hỗ trợ xã Nhơn Thạnh (TP. Bến Tre) xây dựng 1 căn nhà tình thương. Ngân hàng Đông Á hỗ trợ xã Lương Quới (Giồng Trôm) xây dựng 2 căn nhà tình thương. Ngân hàng Phát triển hỗ trợ xã Quới Sơn (Châu Thành) xây dựng 1 căn nhà tình thương. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Bến Tre (trước đây là Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Bến Tre) tặng 2 bộ máy vi tính cho xã Mỹ Nhơn và Tân Thủy (Ba Tri). Ngân hàng Á Châu tặng 50 cặp cho học sinh ở xã Thành Triệu (Châu Thành) có hoàn cảnh khó khăn. 3 cây cầu: Chín Thé, Ba Tài và cầu 26-3 thuộc Khu căn cứ Thành ủy thời kỳ kháng chiến tại xã Nhơn Thạnh (TP. Bến Tre), tổng giá trị công trình là 630 triệu đồng do Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương tài trợ vừa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương cũng đã nghiệm thu đợt I cầu An Qui liên xã An Thới - Đa Phước Hội (Mỏ Cày Nam), với số tiền tài trợ 1,6 tỷ đồng, cầu Tiên Long - xã Tiên Long (Châu Thành), với số tiền tài trợ 3,2 tỷ đồng; cầu Thạnh Tân - xã Bình Thạnh (Thạnh Phú), với số tiền tài trợ 3,7 tỷ đồng. Một học sinh Trường THPT Chuyên Bến Tre bị bệnh ung thư máu, có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn đã được 2 chi nhánh ngân hàng thương mại hỗ trợ 45,3 triệu đồng. Hộ dân ở 25 xã điểm xây dựng NTM vay vốn ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giảm lãi suất 0,05% so với lãi suất cho vay cùng loại. Đến cuối tháng 10-2012, dư nợ cho vay của các ngân hàng trên địa bàn 25 xã điểm xây dựng NTM đạt 904,7 tỷ đồng, dư nợ cho vay các đối tượng chính sách là 190,5 tỷ đồng.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN