Ngành Nội vụ tỉnh tổng kết công tác năm 2021

21/01/2022 - 18:29

BDK.VN - Ngày 21-1-2022, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu chủ trì hội nghị.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nội vụ năm 2021.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nội vụ năm 2021.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, năm 2021, ngành Nội vụ tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trong đó, xác định những đầu việc, nhiệm vụ trọng tâm mà toàn ngành Nội vụ phải thực hiện và đạt kết quả như: Tham mưu thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành công tốt đẹp; kịp thời kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật; thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế đúng lộ trình; tham mưu thực hiện có hiệu quả việc thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức các kỳ thi tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và trong việc mở các lớp bồi dưỡng; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2021 phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức.

Công tác cải cách hành chính của tỉnh được quan tâm, thực hiện quyết liệt. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tổ chức triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao thứ hạng các chỉ số của tỉnh theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021. Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai đồng bộ; đã tổ chức thành công lễ trao tặng Danh hiệu “Công dân Đồng khởi” và “Công dân Đồng khởi danh dự”. Qua đó, đã tạo ra một khí thế thi đua mạnh mẽ trong toàn xã hội. Công tác chỉnh lý tài liệu và nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử được tập trung thực hiện. Đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tất cả cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nội vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả đạt được trên từng lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ năm 2021, thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp khắc phục; đóng góp bổ sung các nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt chương trình công tác năm 2022 của ngành Nội vụ nhằm cụ thể hóa toàn diện các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với ngành Nội vụ.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu đề nghị: Toàn ngành Nội vụ tỉnh quyết tâm thực hiện phương châm hành động “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” của Tỉnh ủy và “ Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả” của Bộ Nội vụ và tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hành động quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến ngành Nội vụ để tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện một cách khẩn trương, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm; triển khai, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, chú trọng công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức...

Giám đốc Sở Nội vụ kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ tỉnh phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, góp phần cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phó giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Thi trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội vụ năm 2021.

Phó giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Thi trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội vụ năm 2021.

Dịp này, Sở Nội vụ tặng giấy khen cho 17 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Nội vụ năm 2021; tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN