Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn năm 2022

13/01/2023 - 14:18

BDK.VN - Ngày 13-1-2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh và lãnh đạo các sở ngành tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tham dự.

Năm 2022, được sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành đã bám sát thực tiễn, nỗ lực vượt khó, vươn lên, quyết liệt hành động với các giải pháp cơ cấu lại ngành, đổi mới mô hình tăng trưởng, khơi thông nguồn lực đầu tư của toàn xã hội. Ngành vẫn duy trì được đà tăng trưởng khá cao, toàn diện, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mức Chính phủ giao. Giá trị gia tăng toàn ngành (GDP) năm 2022 tăng cao nhất trong những năm gần đây, đạt 3,3% (nông nghiệp tăng 2,8%; thủy sản tăng 4,4%; lâm nghiệp tăng 6,1%); tỷ lệ che phủ rừng hơn 42%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trên 73%; kim ngạch xuất khẩu toàn ngành trên 53,2 tỷ USD. 

Lũy kế đến hết năm 2022, cả nước có 6.009 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 937 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 110 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM, tăng 42 đơn vị so với cuối năm 2021. Trong tổng số 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Có 5 tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo hội nghị. Ảnh chụp màn hình trực tuyến.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo hội nghị. Ảnh chụp màn hình trực tuyến.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, với kết quả đạt xuất sắc của ngành trong năm 2022. Thủ tướng nêu mong muốn năm 2023, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục phát triển bứt phá mạnh mẽ và bền vững hơn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh khẳng định ngành nông nghiệp là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế; đóng góp quan trọng vào nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất và hiệu quả; góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ dự báo năm 2023, tình hình kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Do đó, yêu cầu đặt ra là cần tự tin, bản lĩnh và linh hoạt. Tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; lấy người dân làm trung tâm; nông nghiệp là nền tảng và nông thôn là động lực. Căn cứ vào chức năng quyền hạn cụ thể của mỗi cấp để điều hành.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu phát triển; ứng dụng khoa học công nghệ 4.0, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển văn hóa, du lịch; gắn với ngân hàng đáp ứng nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp nông thôn, nhất là lĩnh vực xuất khẩu; đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu; nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả các cơ quan đơn vị địa phương, doanh nghiệp… 

Về các chỉ tiêu năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đề nghị phải đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn năm 2022, với một số chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng GDP ngành khoảng 3,5%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 55 tỷ USD…

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN