Ngành tài nguyên và môi trường thực hiện đạt 52/55 đầu công việc

19/01/2021 - 20:20

BDK - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đến dự.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh dự chủ trì hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh dự chủ trì hội nghị.

Năm 2020, ngành TN&MT đã thực hiện đạt 52/55 đầu công việc. Nỗ lực lớn nhất là hoàn chỉnh tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 99 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của ngành. Công tác quản lý nhà nước về TN&MT có chuyển biến khả quan và đạt được một số kết quả. Nổi bật, triển khai thực hiện khá đồng bộ các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản cát trái phép được tăng cường...

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đề nghị, đơn vị bám sát các chỉ tiêu chung, tập trung thực hiện các nhiệm vụ “đột phá” đã đề ra bằng những đầu việc cụ thể. Sở TN&MT triển khai nhanh và có chất lượng kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. Rà soát tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất, quỹ đất cồn, quỹ đất do đơn vị đang quản lý. Đôn đốc nhắc nhở các địa phương giải quyết các trường hợp vi phạm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đất có nguồn gốc công điền, công thổ, đất làng; hoàn tất những nội dung còn tồn đọng của Dự án VLAP.

“Có kế hoạch cụ thể để phấn đấu hoàn thành xác lập pháp lý 100% thửa đất đủ điều kiện trong giữa năm 2021. Kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án số 4113 về thực hiện tiêu chí số 17 bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Cập nhật công bố kịch bản BĐKH tỉnh. Ban hành kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. Rà soát các văn bản đã tham mưu UBND tỉnh, nếu có vấn đề phát sinh cần thiết thì tham mưu lại cho phù hợp các quy định mới. Quan tâm, đảm bảo sau sắp xếp các tổ chức, bộ máy ngành để công chức, viên chức an tâm, ổn định và hoạt động đáp ứng yêu cầu”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh lưu ý.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN