Ngày 23/7, bầu Chủ tịch Quốc hội Khóa XIII

21/07/2011 - 13:13

Vào thứ Bảy, ngày 23/7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Theo chương trình chính thức của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII được thông qua tại phiên họp trù bị ngày 20/7, Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Sau đó, Quốc hội sẽ bầu Ban kiểm phiếu, bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Theo chương trình kỳ họp, ngày 25/7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước. Ngày 26/7, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày 2/8, Quốc hội bầu Tổng kiểm toán nhà nước.

Ngày 3/8, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ phát biểu nhậm chức.

Cũng trong ngày 3/8, Quốc hội thảo luận và bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN