Ngày 26/3/1975: Thừa Thiên – Huế giải phóng

26/03/2010 - 15:28
Quân giải phóng vào Huế.

Các mũi bộ binh nhanh chóng bao vây chia cắt địch, chặt đứt mọi đường rút lui của chúng tháo chạy về biển hòng tìm lối thoát

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, trên chiến trường Quảng Trị - Thừa Thiên, sau khi đập tan tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch, pháo binh ta tập trung bắn phá các căn cứ địch ven thành phố Huế. Các mũi bộ binh nhanh chóng bao vây chia cắt địch, chặt đứt mọi đường rút lui của chúng tháo chạy về biển hòng tìm lối thoát.

Quân và dân Thừa Thiên – Huế đã xốc tới truy kích địch. Đồng bào trong tỉnh nổi dậy phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang tiến công địch ở khắp các chi khu quân sự và nhanh chóng đập tan bộ máy kìm kẹp, giành quyền làm chủ ở tất cả các quận. Nhiều đơn vị lính ngụy đã mang súng trở về nhân dân.

Ngày 26/3/1975, thành phố Huế được giải phóng./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN