Ngày càng phát huy hiệu quả

27/11/2017 - 07:11

Cán bộ lãnh đạo tỉnh theo dõi, hỗ trợ cơ sở tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Q.H

Qua hơn 1 năm triển khai thực phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”, bước đầu đã đạt được kết quả khả quan. 

Nổi bật là góp sức cùng địa phương lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng; truyền tải kịp thời các chủ trương của tỉnh đến cơ sở; hỗ trợ tháo gỡ những vấn đề vướng mắc mà địa phương gặp phải trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện phương châm trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công 139 cán bộ cấp tỉnh trực tiếp theo dõi, hỗ trợ 164 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy phân công 679 cán bộ cấp huyện theo dõi, hỗ trợ 986 ấp, khu phố. Đảng ủy xã, phường, thị trấn phân công 6.038 cán bộ cấp xã theo dõi, hỗ trợ 14.676 tổ nhân dân tự quản toàn tỉnh.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, hầu hết cán bộ được phân công nắm được tình hình địa phương, có nhiều ý kiến góp ý, đề xuất các giải pháp giúp địa phương giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh tại cơ sở. Đồng thời, tiếp thu các đề xuất, kiến nghị ở cơ sở phản ánh cho các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Thông qua việc đi cơ sở còn giúp cán bộ bổ sung kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kỹ năng cho cá nhân. Đa số cán bộ cấp tỉnh linh hoạt, chủ động sắp xếp thời gian dự họp đảng ủy các xã, phường, thị trấn hàng tháng theo quy định; một số đồng chí còn dành thời gian dự họp chi bộ trực thuộc để nắm sâu tình hình ở các ấp trên địa bàn phụ trách.

Qua ý kiến góp ý của cán bộ phụ trách đã giúp các đảng ủy xã, phường, thị trấn có nhiều đổi mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có phong cách, phương pháp, lề lối làm việc năng động hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy, tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương được đẩy mạnh. Một số xã kết quả đánh giá chất lượng năm 2015, 2016 hoàn thành nhiệm vụ, chậm chuyển biến, đến nay đã vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu, được phân công hỗ trợ tại huyện Mỏ Cày Nam, để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ lãnh đạo tỉnh được phân công theo dõi, hỗ trợ cơ sở thì Tỉnh ủy nên phân công mỗi đồng chí phụ trách 1 xã.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, phụ trách huyện Châu Thành, cho rằng: Tỉnh cần có cơ chế phản hồi thông tin từ sở, ngành sau khi có phản ánh các vấn đề ở cơ sở, góp phần nâng cao tính hiệu quả trong giải quyết công việc và uy tín người được phân công theo dõi, hỗ trợ ở cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp gỡ cán bộ lãnh đạo tỉnh theo dõi, hỗ trợ cơ sở ngày 24-11-2017, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhấn mạnh, hầu hết cán bộ đi cơ sở đều thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí đi thực tế ở cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh Quy định số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hỗ trợ huyện, thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn”, như: nội dung cần nắm ở cơ sở, phương pháp nắm và xử lý thông tin; cơ chế phối hợp xử lý thông tin, nhất là đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn. Phân công lại cán bộ phụ trách hợp lý, đúng địa bàn, đúng chuyên môn cũng như lĩnh vực công tác; khắc phục ngay việc 1 cán bộ phụ trách 2 xã. 

Q. Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN