Ngày đầu tiên vận động bầu cử

04/05/2011 - 07:49

Như tin đã đưa, hôm nay, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp bắt đầu tham gia vận động bầu cử (diễn ra đến ngày 18-5 đối với trường hợp do các cơ quan chức năng tổ chức thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri; đến ngày 20-5 đối với trường hợp vận động qua phương tiện thông tin đại chúng).

Kế hoạch số 65/KH-MT ngày 21-4-2011 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre về việc tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử nêu rõ, việc vận động bầu cử phải đảm bảo các yêu cầu: công khai, dân chủ, bình đẳng và xây dựng, tạo không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa các ứng cử viên với cử tri; không lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền những quan điểm sai với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; không được lạm dụng uy tín, chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; không biến vận động bầu cử thành nơi để khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo; không được lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong, ngoài nước cho tổ chức và cá nhân mình; không được sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể và cá nhân để lôi kéo, mua chuộc cử tri; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình vận động bầu cử.

Nội dung vận động bầu cử của người ứng cử bao gồm: người ứng cử trình bày dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Người ứng cử trình bày ý kiến của mình về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Người ứng cử và cử tri trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm. Và cuối cùng là người ứng cử trả lời các câu hỏi của cử tri.

Đây là lần đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tổ chức trong cùng một ngày, nên việc tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo thực hiện theo hướng phối hợp cùng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh ứng cử trên cùng một địa bàn; ứng cử viên HĐND cấp huyện và xã ứng cử trên cùng một địa bàn. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, toàn tỉnh có 7.318 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, trong đó: ứng cử đại biểu Quốc hội có 11 người (bầu 7 đại biểu); HĐND tỉnh: 93 người (bầu 55 đại biểu), cấp huyện: 491 (bầu 320 đại biểu), cấp xã: 6.723 người (bầu 4.378 đại biểu).

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN