Ngày làm việc thứ 7 Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

21/12/2015 - 07:38

(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 20-12, ngày làm việc thứ bảy Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, nghiên cứu, cho ý kiến vào một số báo cáo theo Chương trình làm việc của Hội nghị.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp./. 

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN