Nghị quyết cấp ủy thể hiện quyết tâm “tăng tốc”

13/12/2017 - 07:40
Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia phát biểu ý kiến.

Ngày 12-12-2017, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện ủy, Thành ủy để rút kinh nghiệm việc tổ chức hội nghị điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại điểm cầu tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo và Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị.

 

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng báo cáo sơ kết nội dung đảm bảo theo hướng dẫn của các ban đảng tỉnh, Tỉnh ủy. Thành phần dự hội nghị thực hiện đúng theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là như thành phần triệu tập đại hội.

Đa số các xã đều tổ chức hội nghị 1 ngày, buổi sáng tổng kết năm 2017, chiều sơ kết giữa nhiệm kỳ. Đối với nhiệm vụ năm 2018, đa số cấp ủy ban hành nghị quyết thể hiện quyết tâm thực hiện có hiệu quả chủ trương của Tỉnh ủy là “tăng tốc”, việc đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khá cụ thể. Về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp đến cuối nhiệm kỳ, đa số cấp ủy ban hành kết luận, có nơi ban hành nghị quyết bổ sung; nội dung cơ bản có đề ra được nhiệm vụ, giải pháp khá cụ thể, sát yêu cầu và tình hình thực tế của địa phương.

Tại hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu trực tuyến đã nêu lên những mặt được, vấn đề còn hạn chế trong quá trình tổ chức hội nghị; đồng thời, đề xuất một số giải pháp khắc phục khi tổ chức đại trà trên toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo chỉ đạo: Các đảng bộ xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết năm 2017 trong thời gian từ 1 đến 1,5 ngày; chi bộ, đảng bộ các ngành tỉnh tổ chức từ 0,5 đến 1 ngày. Nội dung báo cáo cần tách biệt rõ: tổng kết năm 2017 và sơ kết giữa nhiệm kỳ, trong đó báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ tích hợp 3 nội dung là sơ kết giữa nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ, chi bộ và báo cáo kiểm tra, giám sát. Thành phần tham dự hội nghị thống nhất là: phần tổng kết năm thì đại biểu tham dự như thường lệ hàng năm; phần sơ kết giữa nhiệm kỳ thì thành phần dự hội nghị như thành phần triệu tập đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, lưu ý là không bầu bổ sung nếu đại biểu đó không đủ điều kiện tham dự; thành phần được dự hội nghị sơ kết còn là cán bộ chủ chốt ở địa phương không là đại biểu trước đây. Trong thảo luận, thống nhất thảo luận nhóm cho tất cả các hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết năm.

Về phần lấy phiếu tín nhiệm, đối tượng là tất cả các đồng chí cấp ủy đều phải lấy phiếu tín nhiệm, trong trường hợp một đồng chí tham gia nhiều cấp ủy thì vẫn phải lấy phiếu tín nhiệm ở từng cấp ủy; bí thư chi bộ, đảng bộ là người phải quán triệt đầy đủ về mục đích, yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm. Để giúp việc lấy ý kiến chính xác và hiệu quả, đề nghị chủ trì hội nghị sơ kết phát phiếu ghi ý kiến sớm. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, phải công khai trong cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Đối với Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng, việc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết năm theo sự chỉ đạo của cấp ủy ngành cấp trên.

 

Tin, ảnh: Q.Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN