Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 11/2011

06/12/2011 - 08:21
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2011.

Tập trung vào các vấn đề: về thực hiện nhiệm vụ KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2011; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012...

Ngày 4/12, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị quyết số 102 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2011.

Trong 2 ngày 30/11 và 1/12, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11/2011, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Về các báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 10 và chương trình công tác của Chính phủ tháng 11; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng tháng 11; công tác cải cách hành chính tháng 11 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình.

a) Về tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng

Chính phủ thống nhất nhận định: Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, tập trung, kịp thời và có hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp và đồng thuận của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội nước ta 11 tháng năm 2011 đã có những chuyển biến và đạt một số kết quả tích cực. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục giảm, tháng 11 là 0,39%, ước cả năm tăng khoảng 18%. Thu ngân sách tăng cao, vượt mục tiêu đề ra; bội chi giảm so với kế hoạch, đầu tư công được tăng cường quản lý, cắt giảm, điều chuyển theo hướng nâng cao hiệu quả; xuất khẩu 11 tháng tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước, ước cả năm tăng gấp 3 lần chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ nhập siêu giảm mạnh, 11 tháng là 10,2%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch. Cán cân thanh toán có bước được cải thiện, thị trường ngoại tệ tương đối ổn định, dự trữ ngoại hối tăng so với năm 2010.

Tăng trưởng GDP ước đạt 6% là mức cao trong điều kiện phải tập trung kiềm chế lạm phát. Công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng khá; nông nghiệp phát triển ổn định, đạt mức kỷ lục về sản lượng lương thực trong điều kiện chịu tác động bất lợi do thiên tai, lũ lụt; dịch vụ tăng trưởng khá. Văn hoá, xã hội có những chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân, đặc biệt là ở khu vực miền núi, hải đảo, vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, lũ lụt được quan tâm. Cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo được đẩy mạnh; quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta còn một số hạn chế, yếu kém cần tiếp tục khắc phục. Kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định. Lạm phát và lãi suất tín dụng tuy có giảm nhưng vẫn ở mức khá cao; thanh khoản của ngân hàng và của cả nền kinh tế còn khó khăn, nợ xấu có dấu hiệu tăng lên; nhu cầu ngoại tệ và sức ép về tỷ giá vào cuối năm khá lớn. Thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán trầm lắng. Doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn, sản phẩm tiêu thụ chậm, hàng tồn kho tăng…nếu không tháo gỡ kịp thời, sản xuất sẽ trì trệ, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng, tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Nhiều công trình đầu tư dở dang nếu không được xử lý phù hợp sẽ gây lãng phí. Sản xuất công nghiệp đang có xu hướng tăng chậm lại , sản xuất nông nghiệp bị tác động nặng của thiên tai, lũ lụt. Việc làm và đời sống của người nghèo, người có thu nhập thấp, người lao động mất việc làm đang là vấn đề bức xúc; giá cả hàng hóa, dịch vụ có xu hướng tăng vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, gây khó khăn cho đời sống nhân dân và sản xuất, kinh doanh...

Phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2011 và chuẩn bị tốt việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tiếp tục kiên trì nhất quán thực hiện Nghị quyết 11/CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ; theo dõi sát tình hình, chủ động điều hành linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với thực tế, tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm chủ động, linh hoạt trong điều hành; phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong việc kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan, địa phương hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. Tiếp tục có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; r à soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư của Nhà nước theo thứ tự ưu tiên; chú ý bố trí và ứng vốn ngay từ đầu năm 2012 cho các dự án trọng điểm, cấp bách, hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành kế hoạch, dự toán thu chi ngân sách 2011 đã báo cáo Quốc hội, phấn đấu tăng thu, giảm bội chi ngân sách, đề xuất cấp ứng trước dự toán cho các lĩnh vực cấp bách về nông nghiệp, nông thôn, giao thông vận tải...báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định; tăng cường các biện pháp quản lý giá cả; chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí kinh phí hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, lũ lụt sớm khôi phục sản xuất bảo đảm đời sống cho nhân dân.

- Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản, nhất là các vùng bị thiên tai, lũ lụt; hỗ trợ sản xuất vụ Đông - Xuân, bảo đảm tăng trưởng trong nông nghiệp; phối hợp với các địa phương chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, lưu thông hàng hóa, nhất là lương thực, thực phẩm, rau xanh để có đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

- Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường kiểm soát nhập khẩu, kiềm chế nhập siêu; phối hợp với các Bộ: NN&PTNT, Y tế, Xây dựng rà soát kỹ và có giải pháp bảo đảm cân đối hàng hóa, chủ động điều hòa trong phạm vi vùng, miền và trên phạm vi cả nước; tổ chức tốt hệ thống phân phối để góp phần bình ổn giá cả, thị trường.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của từng bộ, cơ quan, trên cơ sở đó cân đối biên chế cho phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, trình Chính phủ trong Quý I năm 2012.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các giải pháp quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm cướp giật, tội phạm có tổ chức; chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, cơ quan liên quan triển khai ngay các biện pháp phù hợp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, trước hết là các cơ quan trọng yếu.

- Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Trước mắt tập trung vào việc xử lý các “điểm đen“ giao thông; tăng cường quản lý các cơ sở đào tạo lái xe, nâng cao chất lượng, chấn chỉnh việc sát hạch, cấp bằng lái xe và quản lý lái xe sau khi được cấp bằng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông; khẩn trương đề xuất ban hành bổ sung các văn bản pháp quy nâng mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông.

- Các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực, địa bàn; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn; tiếp tục quan tâm thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, tập trung hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, vùng nghèo, địa bàn đặc biệt khó khăn, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, người lao động mất việc làm; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện; Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ kiểm tra, giúp các cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ này, chuẩn bị báo cáo chung trình Chính phủ.

b) Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Chính phủ thống nhất nhận định: Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới dự báo còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro; kinh tế - xã hội nước ta có những thuận lợi và cơ hội nhất định, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, Khóa XI và Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 2 về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 cũng như dự báo về tình hình kinh tế thế giới, dự thảo Nghị quyết cần xác định rõ mục tiêu tổng quát, những chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các giải pháp chủ yếu trong tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các bộ, địa phương và các cơ quan có liên quan.

Chính phủ yêu cầu các Thành viên Chính phủ tiếp tục góp ý vào dự thảo Nghị quyết, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để xin ý kiến tại Hội nghị toàn quốc của Chính phủ tổ chức trong tháng 12 năm 2011. Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương ban hành và triển khai thực hiện ngay trong tháng 01 năm 2012 chương trình hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ .

2. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về Báo cáo Định hướng phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam ban hành tại Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ đã đạt được những kết quả tích cực nhưng cũng còn nhiều hạn chế, tồn tại nhất là về thể chế, sự phối hợp hành động và về giám sát, đánh giá phát triển bền vững... Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, việc ban hành Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 là rất cần thiết.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, trên cơ sở báo cáo Định hướng phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và các ý kiến tham gia tại phiên họp, khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 , bổ sung mục tiêu và các chỉ tiêu giám sát, đánh giá cụ thể, xác định rõ các định hướng ưu tiên nhằm bảo đảm phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về các Đề án: tái cơ cấu đầu tư; tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và Phương án tổng thể tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015 có tính đến 2020; cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình.

Chính phủ khẳng định mục tiêu tái cơ cấu đầu tư nhằm giảm tỷ trọng đầu tư công, huy động các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế để đầu tư vào phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền trong cả nước, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; mục tiêu tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt hơn vai trò của doanh nghiệp nhà nước; mục tiêu cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động , phát triển lành mạnh, tăng cả về quy mô và chất lượng, quản lý minh bạch hệ thống, từng bước nâng cao tiềm lực tài chính và khả năng cạnh tranh; không còn tổ chức tín dụng yếu kém, phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam , phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các Thành viên Chính phủ khẩn trương hoàn thiện các đề án trên, trong đó từng đề án cần xác định rõ mục tiêu tổng thể, yêu cầu, định hướng và những giải pháp chủ yếu, Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước phải bao gồm phương án tổng thể tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015 có tính đến 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12/2011.

- Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn chỉnh Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng trình Bộ Chính trị trước ngày 20/12/2011.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở các đề án trên, tổng hợp thành Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trình Chính phủ trước khi báo cáo Quốc hội./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN