Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2011

09/01/2012 - 13:23

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2011, trong đó quyết nghị một trong những nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2012 là tập trung quyết liệt thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế, giải quyết 3 khâu đột phá chiến lược, kết hợp giải quyết mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Những kết quả đạt được năm 2011 tạo tiền đề thuận lợi bước vào năm 2012 - Ảnh minh họa

Tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2011, Chính phủ thống nhất đánh giá, trong công tác chỉ đạo, điều hành, Chính phủ luôn quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, Nghị quyết của Đảng, bám sát thực tiễn, phân tích dự báo, đánh giá đúng tình hình; tranh thủ thời cơ thuận lợi, thấy rõ khó khăn và thách thức để đề ra những giải pháp phù hợp, kịp thời.

Với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, đến nay, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng: Đã duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng giá giảm dần từ quý II, lãi suất tín dụng có xu hướng giảm, xuất khẩu tăng 33,3%, nhập siêu bằng 9,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách vượt 13,4% dự toán, bội chi ngân sách 4,9% GDP; tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao, đạt 5,89%; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm…

Những kết quả trên tạo tiền đề thuận lợi và cơ bản, tạo niềm tin bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012

Năm 2012, dự báo tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung sớm khắc phục những khó khăn, tồn tại; chủ động bám sát tình hình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, địa phương.

Trước mắt tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện ngay trong tháng 1/2012 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, các Bộ, cơ quan, địa phương chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế, giải quyết 3 khâu đột phá chiến lược, kết hợp giải quyết mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Bên cạnh đó, phải nâng cao năng lực phân tích và dự báo; chủ động theo dõi, nắm chắc những biến động của tình hình kinh tế trong nước và thế giới để định hướng chính sách và có các giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp. Đề cao vai trò giám sát, tham vấn, phản biện của các tổ chức chuyên trách, các chuyên gia và những kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội.

Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các Bộ, cơ quan; khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ.

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 3 tháng

Cũng theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ vừa được ban hành, về giải pháp chính sách thuế năm 2012 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, Chính phủ đã thống nhất về nguyên tắc gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Quý I và quý II năm 2011 cho các đối tượng đang thuộc diện gia hạn thời hạn nộp thuế theo Quyết định 21/2011/QĐ-TTg  và Quyết định 54/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Chính phủ yêu cầu việc xây dựng, ban hành Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng phải đảm bảo Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng; công nhận và bảo vệ quyền sở hữu vàng hợp pháp của tổ chức, cá nhân; hạn chế việc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán và tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế; huy động được nguồn lực trong xã hội phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN