Nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề còn hạn chế

26/08/2012 - 17:54

Những năm gần đây, công tác dạy nghề đã phục hồi và có bước phát triển mạnh, từng bước đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, vấn đề đào tạo nghề và tạo việc làm, vấn đề quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam cũng còn gặp một số vấn đề bất cập. Để đánh giá lại công tác dạy nghề và giải quyết những hạn chế mà các tỉnh đang gặp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa tổ chức hội nghị trực tuyến để chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Dự hội nghị trực tuyến, có ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội cùng đại diện một số ngành có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, cả nước hiện có 135 trường cao đẳng nghề, 320 trường trung cấp nghề và hơn 1.000 cơ sở dạy nghề. Số lượng tuyển sinh dạy nghề tăng dần qua từng năm. Đến năm 2011, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 32%. Trong đó, hai năm 2010-2011 đã hỗ trợ dạy nghề theo Đề án 1956 cho gần 800 ngàn lao động, trong đó, số lao động học nghề nông nghiệp đã áp dụng kiến thức, kỹ năng mới vào thực tế sản xuất, một bộ phận lao động nông thôn sau khi học nghề đã có việc làm ở các khu công nghiệp. Bộ trưởng cũng nhìn nhận rằng, trong thời gian qua, chất lượng dạy nghề chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động về kỹ năng nghề và tác phong công nghiệp, cơ cấu nghề đào tạo chưa hợp lý, những nghề thị trường lao động có nhu cầu thì đào tạo rất hạn chế. Chưa quy hoạch mạng lưới trường nghề theo nghề, chưa hình thành được những trường nghề chất lượng cao, nhất là trường nghề đạt đẳng cấp quốc gia. Đội ngũ giáo viên dạy nghề còn thiếu, chưa đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề còn hạn chế. Nguyên nhân do chưa có chính sách đủ mạnh để khuyến khích và huy động doanh nghiệp tham gia hoạt động dạy nghề, chính sách tiền lương đối với giáo viên dạy nghề chưa tương xứng, chưa có chính sách thu hút những người có chuyên môn kỹ thuật, có tay nghề giỏi, có kinh nghiệm sản xuất vào làm giáo viên dạy nghề, đầu tư của Nhà nước cho dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu phát triển dạy nghề.

Nhiều tỉnh, thành tham gia hội nghị trực tuyến đã chất vấn Bộ trưởng về vấn đề liên kết dạy nghề và sử dụng quỹ dạy nghề, vấn đề thống nhất giữa trung cấp nghề và cao đẳng nghề, về vấn đề dạy nghề cho người dân tộc, chính sách giải quyết lao động nước ngoài, về tình hình người lao động nước ngoài vào làm thuê phi pháp tại Việt Nam. Bộ trưởng nêu ra những giải pháp trong thời gian tới là: hoàn thiện hệ thống pháp luật dạy nghề, sửa đổi, Luật Dạy nghề và các quy định liên quan đến dạy nghề, hoàn thiện cơ chế chính sách dạy nghề, có chính sách đãi ngộ giáo viên dạy nghề, đổi mới chính sách tài chính về dạy nghề, xây dựng khung trình độ nghề quốc gia, tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề. Thực hiện chính sách dạy nghề và tạo việc làm đối với đồng bào dân tộc.

Quốc Trung

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN