Ngư dân Bình Đại yên tâm bám biển

23/06/2014 - 07:29

Trước tình hình biến động ở Biển Đông và tình hình khai thác hải sản gặp nhiều khó khăn, ngư dân huyện biển Bình Đại tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, yên tâm bám biển, khai thác thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ngay khi có sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp, Đồn Biên phòng Cửa Đại phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền về biển, đảo cho nhân dân trên địa bàn các xã biên giới biển. Công tác tuyên truyền đã bám sát thực tiễn, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với trình độ, nhận thức của từng đối tượng. Qua tuyên truyền, ngư dân hiểu và nắm vững chủ quyền biển Việt Nam được xác lập trên cơ sở các điều khoản quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Ngư dân còn bày tỏ sự đồng tình cao về các chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông. Đó là kiên định giải quyết các tranh chấp bằng giải pháp hòa bình, bằng sức mạnh tổng hợp, kết hợp đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý, lịch sử và chuẩn bị cả phương án đưa ra tòa án quốc tế khi cần thiết. Xử lý tốt mối quan hệ toàn vẹn độc lập, chủ quyền và duy trì hòa bình ổn định. Thực hiện thắng lợi đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ quốc tế.

Bên cạnh đó, ngư dân đã thể hiện sự bình tĩnh, không dao động, nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không nghe lời kích xúi của kẻ xấu làm ảnh hưởng đến đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, mà thể hiện lòng yêu nước bằng tinh thần đoàn kết, yên tâm bám biển phát triển kinh tế, quyết tâm giữ vững ngư trường truyền thống, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.ÕÕÔng Nguyễn Văn Em, ngư dân xã Bình Thắng, bày tỏ: “Bản thân rất bức xúc trước hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trên vùng biển Việt Nam. Bản thân rất kiên định với mục tiêu, quyết tâm bám biển, khai thác thủy sản, bảo vệ chủ quyền đến hơi thở cuối cùng; đồng thời tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đấu tranh của Việt Nam”.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng xã Bình Thắng, cho biết: “Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay và mai sau. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Thời gian qua, ngư dân địa phương vẫn giữ tư tưởng ổn định, vừa tích cực tham gia sản xuất, khai thác hải sản, vừa làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Trạm Kiểm soát Biên phòng xã Bình Thắng nói riêng tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, ngăn chặn các hành động xâm phạm lợi ích, chủ quyền quốc gia”.

Tuyết Mai

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN