Người dân xã Lương Phú, Thuận Điền chủ động lấy nước ngọt để dự trữ và sử dụng

17/03/2023 - 21:13

BDK.VN - Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vừa có thông báo về việc bơm nước ngọt thô Nhà máy nước Lương Phú. Thời gian cấp nước bắt đầu từ ngày 17-3-2023 đến ngày 20-3-2023.

Nước ngọt thô được mua và chuyển từ sà lan vào Nhà máy nước Lương Phú.

Nước ngọt thô được mua và chuyển từ sà lan vào Nhà máy nước Lương Phú.

Giá nước áp dụng theo Quyết định số 25 của UBND tỉnh Bến Tre, ngày 9-5-2017 về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre (8 ngàn đồng/m3). Giám đốc Trung tâm Hạ Chí Điền cho biết: Hiện nay, nước tại Nhà máy nước Lương Phú bị nhiễm mặn 3.6‰, người dân rất khó khăn trong sử dụng nước để phục vụ ăn uống, sinh hoạt. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngọt của người dân trên địa bàn 2 xã: Lương Phú, Thuận Điền huyện Giồng Trôm, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tiến hành thuê sà lan chở nước ngọt thô về cho nhà máy nước Lương Phú để xử lý cấp vào mạng lưới thuộc phạm vi cấp nước của nhà máy nước.

Thời gian cấp nước xuyên suốt trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 17-3-2023 đến 20-3-2023. Hộ dân sử dụng nước cần chủ động lấy nước (xả nước tại vòi nước của gia đình) để dự trữ, phục vụ nhu cầu thiết yếu phù hợp, đồng thời sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN