Nhân rộng những tấm gương công nhân viên chức lao động làm theo lời Bác

17/06/2009 - 05:54

Chiều 16/6, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

Báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương về Cuộc vận động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: Qua 2 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong CNVCLĐ đã trở thành thói quen trong sinh hoạt, công tác của đoàn viên công đoàn. Ban chỉ đạo Cuộc vận động đã chỉ đạo các cấp Công đoàn cụ thể hoá việc xây dựng các tiêu chí, quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ công đoàn theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc vận động đã được đông đảo công nhân, viên chức, người lao động và các cấp Công đoàn đón nhận nhiệt tình, coi đây là cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của CNVCLĐ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay đã có gần 2 triệu lượt CNVCLĐ được học tập các nội dung của Cuộc vận động.

Các cấp Công đoàn đã chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện, triển khai Cuộc vận động tại địa phương, ngành mình với nhiều hình thức phong phú, gắn chặt việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, góp phần hoàn thiện chuẩn mực đạo đức mới trong công nhân, viên chức, người lao động. Thông qua việc học tập, công nhân, viên chức, người lao động càng hiểu bíết sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đây là một giải pháp rất quan trọng để mọi cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Cuộc vận động tại Tổng Liên đoàn vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: Công tác chỉ đạo có nơi còn chưa đồng bộ, chưa thống nhất, còn chồng chéo. Ở một số địa phương, ngành còn thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ, chưa tập trung những nội dung theo hướng dẫn; tỷ lệ đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động tham gia học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đạt yêu cầu đề ra, hình thức tổ chức học tập, tuyên truyền chưa thực sự phong phú, sáng tạo...

Trong năm 2009, các cấp công đoàn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ về chủ đề “tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ“. các cấp công đoàn chú trọng hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tấm gương của Bác với các nội dung cụ thể, thiết thực, kết hợp việc triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với việc học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, góp phần hoàn thiện chuẩn mực đạo đức mới trong CNVCNLĐ, với công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; biểu dương cán bộ công đoàn giỏi, có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Công đoàn Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo điểm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai Cuộc vận động ở các cơ sở.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, đồng chí Huỳnh Đảm biểu dương những kết quả mà các cấp công đoàn đã đạt được trong triển khai thực hiện cuộc vận động. Cuộc vận động trong CNVCLĐ tiếp tục đi vào chiều sâu, được triển khai nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, phong phú, thiết thực, tạo sức mạnh cùng với cả nước vượt qua khó thách thức. Cuộc vận động góp phần làm chuyển biến về hành động, ý thức tu dưỡng rèn luyện, khắc phục những yếu kém về đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, CNVCLĐ...

Để cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, đồng chí Huỳnh Đảm nhấn mạnh, ban chỉ đạo Cuộc vận động cần tập trung lãnh đạo, xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động từ cơ sở kết hợp thực hiện giữa xây và chống. Việc triển khai Cuộc vận động cần gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội năm 2010. Các cấp công đoàn cần xây dựng những tiêu chí phù hợp với công nhân viên chức và lao động, có cách thức thu hút đông đảo người lao động tự giác tham gia tích cực Cuộc vận động. Quan tâm phát hiện và nhân rộng, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến CNVCLĐ làm theo gương Bác. Trước mắt cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VII MTTQ Việt Nam./.

Nguồn ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN