Nhận thức đúng yếu kém để phấn đấu vươn lên

17/01/2014 - 08:10
Cán bộ, chiến sĩ tham gia sản xuất cải thiện bữa ăn. Ảnh: Đặng Thạch

Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) Bến Tre đã thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, là một trong những tỉnh có phong trào thi đua Quyết thắng mạnh trong Cụm 5 tỉnh Sông Tiền.

Tuy nhiên, trong năm 2013, phong trào có chiều hướng lao dốc. Thấy được điều đó, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân chấn chỉnh kịp thời, không để kéo dài tình trạng này. Nguyên nhân chủ yếu: tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa cấp ủy, người chỉ huy trong đơn vị và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị thuộc quyền chưa thật sự gắn bó, chí tình, chí nghĩa, để cùng nhau thống nhất bàn bạc tìm ra giải pháp tối ưu để có quyết định cuối cùng trước khi tổ chức thực hiện một nội dung, một công việc hoặc đề ra một chủ trương thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Với bề dày truyền thống và những thành tích đạt được hàng năm, là đơn vị có tỷ lệ vi phạm kỷ luật rất thấp, thậm chí có năm không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật, các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đều đạt và vượt chỉ tiêu, song năm 2013, CBCS LLVT tỉnh đã không giữ vững những thành tích, những chỉ tiêu kế hoạch đề ra có đạt nhưng chất lượng không cao, nhiều trường hợp CBCS, nhất là đối tượng quân nhân trẻ, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ngoài ra, còn một vấn đề khác cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ của LLVT Bến Tre là tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác đối với nhiệm vụ được giao của một số đồng chí cán bộ, sĩ quan thiếu chủ động, trông chờ, ỷ lại người khác, làm việc cầm chừng, không hiệu quả, thậm chí có trường hợp hoàn thành nhiệm vụ thấp phải xem xét kỷ luật. Từ thực tiễn đó, đã làm ảnh hưởng chất lượng hoạt động tổng hợp của LLVT tỉnh nhà, làm giảm sút chất lượng của phong trào thi đua Quyết thắng. Những tồn tại, hạn chế này đã được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh nhìn thấy và xác định đúng nguyên nhân để có giải pháp khắc phục ngay trong năm 2014.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó tập trung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên để chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phát hiện, gợi ý kiểm điểm sâu trách nhiệm những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, nhất là vi phạm đạo đức, lối sống của cá nhân và được tập thể cấp ủy, đồng chí, đồng đội đóng góp chân tình, có qui định thời gian khắc phục sửa chữa, thời gian phúc tra nên bước đầu có những chuyển biến tích cực. Riêng các trường hợp quân nhân vi phạm luật giao thông gây ra hậu quả nghiêm trọng, phải xử lý kỷ luật nghiêm minh và bắt buộc đơn vị phải tổ chức bồi dưỡng, học tập lại luật. Đối với các đồng chí ý thức tự học, tự rèn chưa cao thì cấp ủy, người chỉ huy phải có trách nhiệm kềm cặp, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật đi đôi với chính sách động viên, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc và xử lý kỷ luật nghiêm minh tập thể, cá nhân vi  phạm. Duy trì việc sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã nhìn thẳng vào sự thật, xác định đúng những điểm yếu, hạn chế để năm 2014 tập trung giải pháp khắc phục triệt để, giữ vững thành tích của đơn vị hai lần Anh hùng LLVT nhân dân. Trước hết, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo CBCS tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lập trường kiên định, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật để CBCS có ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, qui định của Quân đội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm ngay từ lúc mới phát sinh. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham ô, lãng phí, chống thái độ thờ ơ, vô cảm trước những vấn đề bức xúc của xã hội đặt ra, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh.

Thường xuyên tuyên truyền gương người tốt việc tốt, đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT; phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân trên từng mặt công tác và điển hình toàn diện, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong từng CBCS ở các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cấp ủy và người chỉ huy đơn vị phải nhận đúng khuyết điểm để phấn đấu vươn lên; tìm được nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém, những vi phạm của cán bộ, đảng viên thuộc đơn vị mình, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và chọn đúng khâu đột phá làm mục tiêu phấn đấu của toàn đơn vị, kiên quyết khắc phục có hiệu quả những khâu yếu, mặt yếu, không để tình trạng kéo dài hoặc lây lan sang đơn vị khác. Xử lý dứt điểm những vụ việc nảy sinh ngay tại cơ sở, không kéo dài làm ảnh hưởng đến thành tích chung của đơn vị.

Cấp ủy và người chỉ huy phải có giải pháp cụ thể, thật khả thi để lãnh đạo cán bộ, đảng viên xác định tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nhất là chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc mất an toàn khi tham gia giao thông do lỗi chủ quan; CBCS ra sức tu dưỡng phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, sống với nhau chí nghĩa, chí tình, xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới. 

Đại tá Nguyễn Văn Lăng (Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN