Nhiệm vụ bức thiết

05/02/2010 - 09:31
Đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự hội thảo xây dựng đội ngũ trí thức tỉnh. Ảnh: P.Y

Công tác quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) của tỉnh trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, cả về số lượng và chất lượng. UBND tỉnh và các ngành có liên quan đã nỗ lực đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC các cấp, đặc biệt là CBCC cấp xã. Bên cạnh đó, ý thức tự nâng cao trình độ của CBCC cũng đã góp phần quan trọng trong nâng chất đội ngũ cán bộ. Chỉ tính riêng năm 2009, toàn tỉnh có 394 CBCC được đào tạo, gồm:

sau đại học: 49, đại học: 234, trung học: 1, cao cấp chính trị: 110. Gần 850 CBCC được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ, kiến thức quốc phòng. Riêng tin học và ngoại ngữ (tiếng Anh) có gần 1.000 lượt CBCC theo học các lớp trình độ A, B, quản trị mạng, TOEFL.
Hiện tại, CBCC trong các cơ quan hình chính cấp tỉnh, huyện có trình độ sau đại học là 44 người (2,66%), đại học: 1.064 người (64,37%); trong các cơ quan Đảng, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, huyện có trình độ sau đại học là 33 người (3,14%), đại học: 496 người (47,24%); ngành y tế: sau đại học 285 người (9,04%); giáo dục: sau đại học là 212 người (1,44%). Cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã: trình độ đại học, cao đẳng là 186 người (5,9%), trung cấp 1.090 người (34,56%), chưa qua đào tạo: 1.878 người (59,54%).
Theo đánh giá của Sở Nội vụ, cơ cấu, phân bố CBCC của tỉnh chưa thật sự hợp lý về ngành nghề, khu vực. Số cán bộ  có trình độ sau đại học tập trung nhiều ở ngành y tế và giáo dục, số ít ở một số ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội; một số ngành trọng yếu như công nghiệp, thương mại, du lịch, quy hoạch, xây dựng, nông lâm, thủy sản… chưa có hoặc mới có ít cán bộ có chuyên môn cao. Đội ngũ CBCC cấp xã phần lớn chưa được đào tạo bài bản, chính quy về chuyên môn nghiệp vụ. Tỉ lệ đạt chuẩn còn thấp so với yêu cầu, nhất là cán bộ chuyên trách cấp xã chỉ đạt 22,2%. Một điều đáng quan tâm về thực trạng CBCC hiện nay nữa là tình trạng CBCC chuyển công tác hay thôi việc chuyển về các thành phố lớn hoặc ra làm việc cho tư nhân. Trong năm 2009, có 27 CBCC, viên chức cấp tỉnh chuyển và nghỉ việc theo dạng này. Theo ông Nguyễn Văn Bằng – Phó Giám đốc Sở nội vụ, nguyên nhân của những tồn tại này do các ngành, các cấp chưa quan tâm đúng mức và thiếu sự phối hợp. Nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng CBCC thực hiện không đồng bộ và chưa phù hợp, chậm đổi mới. Cơ chế, chế độ, chính sách, tiền lương chưa hợp lý, chưa thu hút được nhân tài.
Với quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiều đề án liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đào tạo ở nước ngoài đã và đang được tỉnh triển khai như: Đề án đào tạo 50 thạc sĩ, tiến sĩ; Đề án 165, Đề án 322… Riêng Đề án đào tạo 50 cán bộ khoa học kỹ thuật ở nước ngoài, giai đoạn 2006-2011 đã được kéo dài đến năm 2015. Dù vậy, đến nay chỉ có khoảng 10 hồ sơ được nộp tại Sở Nội vụ và đều là của học sinh, sinh viên. CBCC, viên chức chưa có hồ sơ nào đăng ký. Theo ý kiến của một cán bộ Sở Nội vụ, để đề án này đạt được mục tiêu đề ra, các ngành, các cấp phải quan tâm sâu sát hơn; phải có kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể và tạo điều kiện để cán bộ, công chức theo học. Bởi đây sẽ là đội ngũ cán bộ nguồn quan trọng trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, kinh tế, khoa học của tỉnh.
Đồng thời với với các đề án này, mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học - Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo bàn về “Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2010-2020”. Hội thảo nhằm tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, các ngành, cơ quan trong và ngoài tỉnh về những giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Bến Tre. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận về thực trạng, đặc biệt hơn là giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức Bến Tre. Theo đó, giải pháp tự đào tạo và thu hút nguồn nhân lực trí thức từ bên ngoài được nhiều đại biểu quan tâm. Có nhiều ý kiến cho rằng, để trí thức trẻ chấp nhận về tỉnh công tác, “thảm đỏ” về vật chất thôi chưa đủ mà phải tạo cho họ môi trường làm việc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ. Không nên để tình trạng chính sách thu hút nhân tài rất hấp dẫn nhưng các điều kiện để họ phát huy lại không có hoặc bị cơ chế làm hạn chế sức sáng tạo.
Việc nhìn nhận đúng thực trạng để đưa ra giải pháp phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng. Hy vọng rằng đề án xây dựng và phát huy năng lực đội ngũ trí thức tỉnh, giai đoạn 2010-2020 và một số đề án khác đang triển khai sẽ thực hiện được quyết tâm xây dựng đội ngũ trí thức nói chung và CBCC tỉnh nói riêng ngày càng lớn mạnh về chất, lượng và đồng bộ về cơ cấu.

Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN