Nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng tâm năm 2024

04/03/2024 - 06:39

BDK - Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và lãnh đạo tỉnh, Sở KH&CN đã triển khai tốt các nhiệm vụ của ngành theo chủ đề điều hành năm 2023 của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” và của Tỉnh ủy là “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ nhân dân và đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Sản  xuất các sản phẩm dừa xuất khẩu tại Công ty TNHH Chế biến nông sản Thuận Phong, huyện Châu Thành. Ảnh: Cẩm Trúc

Sản  xuất các sản phẩm dừa xuất khẩu tại Công ty TNHH Chế biến nông sản Thuận Phong, huyện Châu Thành. Ảnh: Cẩm Trúc

Kết quả năm 2023

 Năm 2023, ngành KH&CN đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KH&CN được giao, kết quả đều đạt và vượt Nghị quyết năm 2023 như: Chỉ số (TFP) đóng góp vào tăng trưởng năm 2023 đạt 47%, đạt 100% so với cả năm (năm 2023 là 47%); tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 37%, vượt 12,1% so với cả năm (năm 2023 chỉ tiêu giao 33%); thương mại hóa 7 sản phẩm từ kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ.

Trong năm, thực hiện nghiệm thu 20/77 nhiệm vụ KH&CN với 13 quy trình, giải pháp và mô hình kỹ thuật nông nghiệp được công bố, đưa vào ứng dụng, trong đó có mô hình làm tăng năng suất từ 24,7 - 29,8% so với trước đây như trồng xoài đạt tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng quy trình kỹ thuật và mô hình ươm nuôi và nuôi thương phẩm cá mú Trân Châu trong ao đất với tỷ suất lợi nhuận là 17,4% với sản phẩm cá mú Trân Châu cấp đông đạt sản phẩm OCOP.

Kết quả nghiên cứu khoa học đã ứng dụng phục vụ thiết thực trong công nghiệp; thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số; bảo vệ môi trường; nghiên cứu tiềm năng, thực trạng phát triển và xây dựng 3 mô hình du lịch nông nghiệp tại huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú…

Hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST) và khởi nghiệp ĐMST có bước chuyển dịch, lan tỏa từ khai thác tài nguyên bản địa đơn thuần sang phát triển tài nguyên bản địa gắn các nền tảng công nghệ số và mô hình kinh doanh mới.

Công tác quản lý nhà nước không ngừng được cải tiến: quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ và là tỉnh có 7 chỉ dẫn địa lý, đứng nhóm đầu của cả nước. Tiềm lực KH&CN được tăng cường, trong năm có 1 doanh nghiệp (DN) được công nhận DN KH&CN, nâng số lượng DN và tổ chức KH&CN của tỉnh là 25 đơn vị; tổ chức các hội thảo khoa học quy mô cấp vùng, tỉnh; công bố quy trình hỗ trợ DN ĐMST. Hệ thống tổ chức KH&CN phát triển đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội.

Hoạt động quản lý chất lượng đã được các cá nhân và tổ chức quan tâm. Trong năm đã thực hiện hướng dẫn 21 cơ sở xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, ghi nhãn hàng hóa và đăng ký mã số mã vạch; 3 cơ sở công bố hợp chuẩn, 1 DN tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, niêm phong đồng hồ tổng tại 6 DN kinh doanh xăng dầu.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Trong năm 2024, ngành KH&CN tỉnh sẽ tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch về hoạt động ĐMST. Đây là năm “tăng tốc, bứt phá” thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Theo đó, ngành KH&CN tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách liên quan KHCN và ĐMST, phát triển các chương trình trọng điểm; nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các quy định khuyến khích, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào KHCN và ĐMST, lấy DN làm trung tâm liên kết triển khai các nhiệm vụ KH&CN. Tăng cường xác lập, bảo hộ, thực thi và khai thác tài sản trí tuệ, đáp ứng các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Hỗ trợ DN đổi mới công nghệ, thúc đẩy ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST.

Tiếp tục đề xuất Bộ KH&CN hỗ trợ các nhiệm vụ KH&CN quốc gia thuộc các chương trình KH&CN. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, khoa học xã hội - nhân văn, du lịch, khoa học y dược, an ninh, quốc phòng.

Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về KHCN và ĐMST. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia; thị trường KH&CN. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện đề tài: “Khảo sát, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2022 và xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho DN trong ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

Tập trung các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích DN nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ và đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động. Đồng thời có các giải pháp đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ.

Đẩy mạnh các hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; bảo hộ, thực thi quyền sở hữu công nghiệp, khai thác tài sản trí tuệ, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ DN xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù của địa phương.

Phát huy hiệu quả của Đề án tổ chức lại Trung tâm KH&CN trực thuộc Sở KH&CN. Tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao năng lực đổi mới và sức sáng tạo của tổ chức KH&CN công lập; nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước về KH&CN; đào tạo nguồn nhân lực đủ sức làm đầu mối tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN.

Nâng tỷ lệ đóng góp của KHCN và ĐMST vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh thông qua yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP); tăng tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

 PGS. TS. Lâm Văn Tân

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN